Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

всички бързи кредити

всички бързи кредити

Положителни страни, ако обедините всички бързи кредити, които имате.

Много българи в течение на времето са теглили повече от един бърз заем от повече от една фирма за кредити и като следствие се образуват  множество ангажименти. Трябва да се следят всички падежни дати за погасителните вноски. Не трябва да се пропускат, тъй като това води до неприятности, натрупване на лихва по даден кредит и прочие. Генерират се различни лихвени проценти на към отделните заемодатели. При консолидирането на  всички бързи кредити, които имате можете да предоговорите условията, на които ще продължите изплащането на дълговете. Така може да намалите крайната сума, която трябва да изплатите.

Кой може да ви съдейства с Консолидиране на всички бързи кредити?

Това е модерна и вече доста развита услуга. Предлага се както от банкови, така и от небанкови кредитни институции. Отново всичко се прави с цел да привлекат вниманието ви от една страна, така и по-бързо да архивирате всички бързи кредити. От това финансова полза има последната фирма, която ви предлага рефинансирането на най-добри условия, като това не е всичко. Реално погледнато колко по бързо приключите с едното задължение, толкова по-скоро ще потърсите външно финансиране за новите си цели. И така, ако решите да обедините всички бързи кредити в един, ще трябва да следите само една падежна дата. Еднократно в месеца ще се занимавате с внасяне на погасителната вноска. По кое време от месеца ще се случва това ще бъде стриктно определен от вас. Датата трябва да е удобна от гледна точка на получаваните от вас доходи, с които ще приключите задължително.

Какви видове доходи биха ви били от полза за обединяване на всички бързи кредити?

Всеки, редовен и доказуем доход може да ви е от полза при договаряне на условията за рефинансиране. Лесно се доказва получаването на трудово възнаграждение, ако сте на договор, или ако сте решили, че ще използвате някакво месечно обезщетение. Такива са пенсия, майчинство, болнични или пък социална помощ. Ако не разчитате на такива доходи, за да закриете заема, можете да го направите на ипотечна основа. Залог от рода на къща, имот, или моторно превозно средство, са все неща, които имат стойност както финансова, така и сантиментална. Всеки кредитор е наясно, че ще направите всичко необходимо за да внесете навреме погасителната си вноска и да изплатите заема си, когато залогът е така голям. За това обединяването на всички бързи кредити е добра идея и си струва да проучите опциите, които се предлагат!

         
Оценка: 4.6 / 5 (363 oценка)

Home » всички бързи кредити