Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск банка варна

История и развитие на ДСК Банка Варна

ДСК Банка Варна е една от водещите банки в България, със седалище в град Варна. Банката е основана през 1951 година и през годините си е изградила солидна репутация и стабилност. Стремежът й да предлага качествени финансови услуги на своите клиенти е една от основните причини за успеха й.

ДСК Банка Варна е преживяла множество промени и развитие през годините.

От самото начало, банката е насочена към обслужването на физически и юридически лица и предлага широка гама от финансови продукти и услуги. Въпреки че основната й дейност е свързана с банковото дело, ДСК Банка Варна се стреми да бъде активен участник в развитието на общността.

През годините, ДСК Банка Варна е успяла да се превърне в един от най-големите финансови институции в региона. Банката е известна със своята стабилност и надеждност, което я прави предпочитан партньор както за физически, така и за юридически лица.

Тя предлага разнообразни банкови услуги, включително кредити, депозити, плащания, карти и онлайн банкиране.

ДСК Банка Варна е активен участник в обществения живот на града и региона. Банката подкрепя множество обществени и културни събития, като спортни мероприятия, фестивали и благотворителни инициативи. Тя също така подкрепя различни образователни и културни проекти, които имат за цел подобряване на качеството на живот на местното население.

В заключение, ДСК Банка Варна е банка с богата история и успешно развитие.

Тя предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на нейните клиенти. Банката също така е активен участник в обществения живот и има голям принос за общността. ДСК Банка Варна е сигурен и надежден партньор за всички, които се нуждаят от финансови услуги и подкрепа.

Продукти и услуги на ДСК Банка Варна

Продуктите и услугите, предлагани от ДСК Банка Варна, са разнообразни и отговарят на нуждите на различни типове клиенти. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Това позволява на клиентите да получат финансиране за различни цели, като покупка на имот, автомобил или разширяване на бизнеса си.

ДСК Банка Варна предоставя и различни видове депозити, които позволяват на клиентите да спестяват и увеличават своите средства.

Банката предлага както краткосрочни, така и дългосрочни депозити с различни лихвени проценти и условия.

Освен това, ДСК Банка Варна предлага и различни видове плащания, включително банкови преводи, плащания с карти и мобилни плащания. Това прави банката удобен партньор за всички, които желаят да извършват бързи и сигурни финансови транзакции.

ДСК Банка Варна също така предлага различни видове карти, включително дебитни и кредитни карти, които позволяват на клиентите да извършват плащания по света и да се възползват от различни привилегии и награди.

Онлайн банкирането е още една от услугите, предоставяни от ДСК Банка Варна. Клиентите могат да използват онлайн платформата на банката, за да проверят сметките си, да извършват плащания, да кандидатстват за кредити и да получават информация за своите финансови операции.

В заключение, ДСК Банка Варна предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни типове клиенти. Банката предоставя кредити, депозити, плащания, карти и онлайн банкиране, което я прави удобен и надежден партньор за всички, които имат нужда от финансови услуги.

Обществена отговорност и принос на ДСК Банка Варна за общността

ДСК Банка Варна е осъзната за своята обществена отговорност и активно приноси за общността, в която е вградена. Банката има различни инициативи и програми, които насърчават социалната отговорност и подкрепят различни обществени и културни проекти.

Една от инициативите на ДСК Банка Варна е подкрепата на спортните събития и клубове. Банката предоставя финансова подкрепа на местните спортни отбори и спортни събития, което помага за развитието на спортната общност във Варна. Това включва подкрепа на футболни, баскетболни и други спортни отбори, както и спонсорство на спортни събития и турнири.

ДСК Банка Варна също така подкрепя различни културни и изкуствени проекти. Банката финансира различни фестивали, изложби и концерти, които обогатяват културния живот на града.

Това включва подкрепа на музикални, театрални и художествени събития, които привличат голям брой посетители и допринасят за развитието на културата във Варна.

ДСК Банка Варна също така има различни програми и инициативи, свързани със социалната отговорност. Банката подкрепя различни благотворителни организации и проекти, които помагат на нуждаещите се в общността. Това включва подкрепа на домове за деца без родители, социални центрове и програми за подпомагане на хора с увреждания.

В заключение, ДСК Банка Варна е ангажирана с обществената отговорност и принос за общността. Банката подкрепя спортни, културни и благотворителни инициативи, които допринасят за развитието на общността и подобряване на качеството на живот на хората във Варна. ДСК Банка Варна е активен участник в обществения живот и има голям принос за общността.

         
Оценка: 4.5 / 5 (392 oценка)

Home » Дск банка варна