Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск бургас

Историята на ДСК Бургас: От създаването до днес

ДСК Бургас е една от най-старите и най-уважавани банки в България. Тя е основана през 1951 година и оттогава се превърна в водеща банкова институция в региона.

Със своето дългогодишно съществуване, ДСК Бургас е успяла да се утвърди като надежден и надежден финансов партньор за много хора и компании.

През годините ДСК Бургас е развивала своите услуги и продукти, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Банката предлага широка гама от банкови продукти и финансови решения, които са насочени към различни сектори на икономиката. От кредити за жилищно строителство и консумативни кредити до депозити и инвестиционни продукти, ДСК Бургас предлага разнообразни възможности за своите клиенти.

Социалната отговорност е важна част от дейността на ДСК Бургас.

Банката активно подкрепя общността и се включва в различни инициативи, които имат положителен принос за обществото. Тя подкрепя местни проекти в областта на образованието, културата, спорта и околната среда.

ДСК Бургас също така предоставя финансова помощ за хора в нужда и се стреми да бъде полезна и активна част от общността.

В заключение, ДСК Бургас е банка с дълга и успешна история. Тя предлага разнообразни банкови продукти и финансови решения, които отговарят на нуждите на клиентите. Освен това, банката е ангажирана със социалната отговорност и подкрепя различни инициативи за общността. ДСК Бургас е сигурен и надежден партньор за всички, които имат нужда от финансови услуги и подкрепа.

Услугите на ДСК Бургас: Банкови продукти и финансови решения

Услугите на ДСК Бургас са насочени към задоволяване на финансовите потребности на клиентите. Банката предлага широка гама от банкови продукти и финансови решения, които са подходящи за различни сектори на икономиката.

От кредити за жилищно строителство и консумативни кредити до депозити и инвестиционни продукти, ДСК Бургас предлага разнообразни възможности за своите клиенти.

Една от основните услуги на ДСК Бургас е предоставянето на кредити. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити за покупка на жилище или строителство на имот, автокредити за покупка на автомобил, потребителски кредити за лични нужди и бизнес кредити за развитие на предприятия. Тези кредити се предлагат с различни условия и вариращи лихвени проценти, за да отговарят на нуждите на различните клиенти.

Освен кредити, ДСК Бургас предлага и различни видове депозити.

Клиентите могат да изберат между различни видове депозити, като срочни депозити с фиксиран лихвен процент, спестовни депозити със съвкупна лихва и депозити с възможност за преустановяване на срока. Тези депозити предоставят възможност за спестяване и генериране на доходност за клиентите.

ДСК Бургас предлага също така и инвестиционни продукти за клиентите с интерес към инвестиране.

Банката предоставя възможности за инвестиции в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти. Инвестиционните продукти на ДСК Бургас са предназначени да помогнат на клиентите да постигнат финансови цели и да генерират доходност от своите инвестиции.

В заключение, ДСК Бургас предлага разнообразни банкови продукти и финансови решения, които отговарят на нуждите на клиентите. От кредити и депозити до инвестиционни продукти, банката предлага различни възможности за финансово управление и растеж. Клиентите могат да се възползват от услугите на ДСК Бургас, за да задоволят своите финансови потребности и да постигнат своите цели.

Социална отговорност на ДСК Бургас: Инициативи и подкрепа за общността

Социалната отговорност е важна част от дейността на ДСК Бургас. Банката се стреми да бъде активна и полезна част от общността и подкрепя различни инициативи, които имат положителен принос за обществото. ДСК Бургас е ангажирана с подкрепа на местни проекти в областта на образованието, културата, спорта и околната среда.

Банката осигурява финансова помощ и ресурси за различни инициативи, които спомагат за развитието и подобряването на общността.

Една от инициативите на ДСК Бургас е подкрепата на образованието. Банката предоставя финансова помощ и ресурси за училища и университети, като предлага стипендии, образователни програми и материали за учениците и студентите. Това помага за насърчаване на образователния процес и подкрепа на младите хора в тяхното образование.

ДСК Бургас също така подкрепя културните и спортни събития в общността.

Банката финансира и съдейства за организирането на различни културни мероприятия, фестивали, изложби и концерти, които обогатяват културния живот на града. Освен това, ДСК Бургас се ангажира със спонсорство на спортни отбори, състезания и събития, които насърчават здравословния начин на живот и спортната активност в общността.

Банката също така предоставя финансова помощ за хора в нужда. ДСК Бургас се стреми да помага на хората, които се намират в трудни ситуации, като предлага финансова подкрепа за социални проекти и благотворителни организации.

Това включва помощ за бездомни, хора с увреждания, възрастни хора и други уязвими групи в обществото.

В заключение, ДСК Бургас е ангажирана със социална отговорност и активно подкрепя общността. Банката се включва в различни инициативи, които имат положителен принос за образованието, културата, спорта и обществото като цяло. ДСК Бургас е ангажирана с подпомагане на хора в нужда и се стреми да бъде активна и полезна част от общността.

         
Оценка: 4.9 / 5 (473 oценка)

Home » Дск бургас