Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск кредит за пенсионери

Дск кредит за пенсионери

ДСК кредит за пенсионери – същност на услугата

Преди да изясним същността на услугата ДСК кредит за пенсионери, трябва да поговорим за това в каква позиция се намират възрастните хора по отношение на услугите, предлагани от кредитната сфера. Истината е, че повечето банки и фирми за бързи кредити насочват услугите си към младите, активни и работещи хора. И това е съвсем естествено, тъй като именно тази потребителска група е най-платежоспособна и извършва най-голямо количество финансови операции на дневна база. В същото време обаче се получава сериозно пренебрегване на пенсионерите, които в определени случаи биха могли да имат наистина спешна нужда от допълнителна финансова подкрепа.

При разработването на своите кредитни услуги Банка ДСК винаги се е стремяла да покрие нуждите и изискванията на максимално широк кръг от потребители. Доказателство за този стремеж на банковата институция е и наличието на услугата ДСК кредит за пенсионери. Услуга, съобразена с нуждите и финансовите възможности на възрастните хора и предоставяща им достъпни и изгодни за тях условия.

ДСК кредит за пенсионери – кои са преимуществата на услугата?

Могат да се посочат редица преимущества на услугата ДСК кредит за пенсионери. На първо място са значително улеснените процедури за кандидатстване и одобрение. Ако получавате своята пенсия по банкова сметка в ДСК, вероятно дори няма да ви се наложи да доказвате документално доходите си. Също така можете да кандидатствате за пенсионерски кредит, при който банката няма да следи за какво използвате отпуснатите финансови средства. Или казано с други думи, дали ще ги използвате за покриване на битови сметки, на спешно необходимо лечение или на належащ ремонт в дома си е изцяло ваше решение.

При залагане на услугата ДСК кредит за пенсионери ще ви бъде гарантирана значителна гъвкавост по отношение на избора на опции за погасяване. Можете например да избирате между равни и намаляващи месечни вноски. А в случай, че доходът ви е недостатъчен за кандидатстване и одобрение за кредит, е възможно да си намерите платежоспособен съдлъжник. Услугата е направена така че максимално широк кръг от пенсионери да могат да се възползват от нея.

ДСК кредит за пенсионери – полезни съвети

Завършваме с няколко съвета, които ще ви бъдат доста полезни, ако сте решили да кандидатствате за ДСК кредит за пенсионери. Най-важното е да направите внимателна преценка за това каква точно сума ще ви бъде нужна и дали редовните доходи, които получавате, ще ви позволят впоследствие да я погасите заедно с начисляваните по нея лихви. Помислете коя от предлаганите ви опции за погасяване ви устройва в най-голяма степен и дали е възможно да имате нужда от съдлъжник по кредита.

Що се отнася до периода, предвиден за погасяване на взетия ДСК кредит за пенсионери, в рамките на този период трябва да бъдете достатъчно финансово дисциплинирани и отговорни. Не правете излишни покупки, които биха могли да доведат до изчерпване на финансовите ви средства и до невъзможност за коректно и навременно погасяване на кредита. И съобразявайте всички свои разходи с предстоящите вноски по кредита и с датите, на които въпросните вноски задължително трябва да бъдат платени от вас.

         
Оценка: 4.8 / 5 (155 oценка)

Home » Дск кредит за пенсионери