Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Жилищен кредит

Жилищен кредит

Жилищен кредит – същност и предназначение

Жилищен кредит е един от най-популярните и разпространени видове кредити на пазара. С него се финансира придобиването на собствеността на завършени имоти или такива в строеж, както и извършваните ремонтни дейности в имоти, които вече са собственост на кредитополучателя. Като гаранция за погасяването на взетия кредит би могъл да служи имотът, който се закупува посредством него, или друг имот, който е притежание на кредитополучателя или на трето лице. Обикновено отпусканите суми са големи, а сроковете за изплащането им – поне няколко години.

Вземането на жилищен кредит често е най-добрата възможност за млади семейства и хора, опитващи се да започнат самостоятелен живот, да си закупят собствено жилище. Това е така, защото средствата, които се отпускат наведнъж посредством този тип кредит, много трудно биха могли да бъдат набавени по друг начин от съответния човек или семейство. След като въпросните средства бъдат получени и се осъществи покупката на жилището, потребителите вече могат да започнат изплащането на кредита посредством месечни вноски, съобразени с постоянните им доходи.

Жилищен кредит – кои аспекти трябва да вземете под внимание?

Няколко са аспектите, на които трябва да обърнете внимание при вземането на жилищен кредит. Най-важно е да осъзнаете своята отговорност като получател на този кредит. А именно, че отговаряте с недвижимото си имущество за неговото коректно и навременно изплащане. Не забравяйте, че ако не се справите с тази задача, е възможно вашето недвижимо имущество да премине в ръцете на кредиторите ви. Така че трябва да вземете такъв тип кредит само и единствено тогава, когато сте сигурни, че ще успеете.

Задължително съобразете размера на вземания жилищен кредит със своята платежоспособност и постоянни доходи. Нужно е да бъдете сигурни, че ще сте в състояние да изплащате без никакъв проблем месечните вноски. Имайте предвид, че изплащането на такъв тип кредит в повечето случаи продължава с години напред във времето. В този смисъл освен настоящите си доходи, може би е добре да вземете под внимание и своите професионални и финансови перспективи в бъдеще, както и да си подготвите резервни варианти за изплащане в случай на нужда.

Жилищен кредит – дисциплина и отговорност при изплащането

Поради причините, които вече споменахме, е необходимо да спазвате изключителна финансова дисциплина и отговорност при изплащането на жилищен кредит. Не правете излишни разходи или покупки, които биха могли да ви поставят в състояние на временна неплатежоспособност и да доведат до закъснение с изплащането на дадена вноска. Правете внимателно своите месечни бюджети и ги съобразявайте с разходите, които ви се налага да правите във връзка с погасяването на взетия кредит. Това е единственият начин всичко да мине гладко и безпроблемно за вас, и да можете да се насладите на новото си жилище.

Ако срещнете неочаквани проблеми или затруднения по отношение изплащането на определена вноска от взетия жилищен кредит, бихте могли да се възползвате от услугите ни за предоставяне на бързи кредити. Бързи кредити, които ще бъдат перфектната опция за рефинансиране на съответната вноска. Предлагаме ви възможност за одобрение в рамките на минути и получаване на желаната сума още на същия ден, за да можете да реагирате подобаващо при наистина спешни случаи.

         
Оценка: 4.7 / 5 (214 oценка)

Home » Жилищен кредит