Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Жилищни кредити

Жилищни кредити

Жилищни кредити – какво представляват?

Жилищни кредити наричаме услуга, която вече години наред е сред основните и най-търсените такива в кредитната сфера. За да ви обясним какво представляват те, първо трябва да разгледаме същността на ипотечните кредити. Ипотечният кредит е кредит, за чието обезпечаване служи определено недвижимо имущество. Жилищният кредит от своя страна е разновидност на ипотечния такъв. При него имуществото, заложено като обезпечение за кредита, е същото, за чиято покупка се отпуска кредитът. Или казано по-просто, жилищният кредит се използва за покупката на жилище, но ако не бъде изплатен коректно и навременно, е възможно жилището да премине в ръцете на банката или кредитната институция.

За кого са предназначени съвременните жилищни кредити? Най-вече за млади хора, на които им е нужно собствено жилище, но към настоящия момент не разполагат с достатъчно средства, за да го закупят. За хора, които се изнасят от домовете на родителите си, създават своята житейска и финансова независимост или пък полагат началото на нови семейства.

Жилищни кредити – съвети и полезна информация

Когато става въпрос за жилищни кредити, трябва да бъдете дори една идея по-внимателни в сравнение с вземането на стандартни потребителски такива. Причината за това е, че при жилищния кредит има заложено недвижимо имущество и от успешното му погасяване зависи дали въпросното недвижимо имущество ще остане във ваши ръце. Така че преди да вземете кредит от този тип, се уверете, че наистина можете да го изплатите без никакви проблеми. За целта ще ви помогне и употребата на кредитен калкулатор, с който ще изчислите колко средства би ви се наложило да отделите за погасяване на съответния кредит и какви месечни вноски ще трябва да плащате.

След вземане на съответните жилищни кредити пък хората трябва да бъдат отговорни по отношение на своето потребителско поведение и да съобразяват разходите си с изготвените планове за погасяване. Не правете никакви излишни покупки, които биха могли да създадат прекомерна тежест върху личните ви финанси и да доведат до проблеми във връзка с изплащането на взетия кредит.

Жилищни кредити – възползвайте се от нашите изгодни оферти за рефинансиране!

Разбира се, колкото и прецизен план за погасяване на взетите жилищни кредити да са изготвили, пред потребителите винаги могат да възникнат неочаквани обстоятелства, които да ги възпрепятстват по отношение на коректното и навременно изплащане. Става въпрос за най-различни инциденти, спешни медицински разходи или разходи за ремонт и т. н. В подобна ситуация ще бъде най-добре да рефинансирате проблемната вноска от вашия жилищен кредит. Така ще неутрализирате всякакви рискове, свързани с потенциална загуба на заложеното като гаранция недвижимо имущество.

Предлагаме ви изгодни оферти за рефинансиране на вноски по жилищни кредити, при избиране на които парите могат да ви бъдат отпуснати на същия ден. Първата сред тези оферти условно се нарича Бърз кредит до заплата. При нея отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Ако имате нужда от по-голяма сума, се насочете към офертата ни за Бърз кредит на месечни вноски. Тук сумите са от 400 до 5000 лева, а сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.8 / 5 (547 oценка)

Home » Жилищни кредити