Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:21


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Заеми с лоша кредитна история

Како да добиете заем со лоша кредитна историја?

Како да добиете заем со лоша кредитна историја? Добивањето на заем со лоша кредитна историја може да биде предизвик, но не е невозможно. Постојат различни опции за добивање на заеми, дури и ако имате лоша кредитна историја.

Еве неколку начини за добивање на заем со лоша кредитна историја: 1. Користење на залог – Ако имате имот или возило, може да го користите како залог за добивање на заем. Ова е познат како обезбеден заем и обично има помали каматни стапки поради тоа што кредитната компанија има залог за враќање на заемот. 2.

Користење на косигнер – Ако имате пријател или член на семејството со добра кредитна историја, може да го користите како косигнер за заемот. Ова значи дека косигнерот ќе биде одговорен за враќање на заемот ако не можете да го направите самите, па затоа кредитната компанија ќе биде посигурна дека ќе го добие својот заем. 3.

Користење на кредитни картички за лош кредит – Можете да ги користите кредитните картички за лош кредит како начин за подобрување на својата кредитна историја. Ако ги користите правилно и редовно ги плаќате, тоа може да го подобри вашиот кредитен резултат и да ви помогне да добиете подобри услови за заеми во иднина. 4. Користење на пиринчења за заеми – Пиринчењата за заеми се краткорочни заеми со високи каматни стапки, но можат да бидат добра опција за луѓе со лоша кредитна историја. Овие заеми можат да ви помогнат да ги платите вашите сметки или да ги покриете неочекувани трошоци, но треба да бидете внимателни со каматните стапки и да ги плаќате во време. Со овие опции, може да добиете заем со лоша кредитна историја, но треба да бидете внимателни со условите и да ги плаќате во време за да го подобрите својот кредитен резултат.

Кои се опции за заеми со лоша кредитна историја?

Кои се опции за заеми со лоша кредитна историја? Кога имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да добиете заеми со добри услови. Но, постојат опции за заеми со лоша кредитна историја кои можат да ви помогнат да ги покриете вашите трошоци и да го подобрите својот кредитен резултат.

Еве неколку опции за заеми со лоша кредитна историја: 1. Кредитни установи за лош кредит – Постојат кредитни установи кои специјализираат за заеми со лоша кредитна историја. Овие кредитни установи имаат помалку строги услови за добивање на заеми и обично имаат помали каматни стапки од пиринчењата за заеми. 2.

Онлајн заеми – Можете да ги пребарувате онлајн кредитните компании кои нудат заеми со лоша кредитна историја. Овие компании имаат помалку строги услови за добивање на заеми и можат да ви помогнат да ги покриете вашите трошоци. 3.

Заеми од пријатели и семејство – Ако немате опција за добивање на заем од кредитна компанија, може да се обратите кон пријателите и семејството за помош. Ова може да биде добра опција, но треба да бидете внимателни со условите и да ги плаќате во време. 4. Кредитни картички за лош кредит – Кредитните картички за лош кредит можат да бидат добра опција за подобрување на вашата кредитна историја. Ако ги користите правилно и ги плаќате во време, тоа може да го подобри вашиот кредитен резултат и да ви помогне да добиете подобри услови за заеми во иднина. Со овие опции, може да добиете заем со лоша кредитна историја, но треба да бидете внимателни со условите и да ги плаќате во време за да го подобрите својот кредитен резултат.

Како да подобрите својата кредитна историја за да добиете заем со подобри услови?

Како да подобрите својата кредитна историја за да добиете заем со подобри услови? Ако имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да добиете заем со подобри услови. Но, постојат начини да ја подобрите својата кредитна историја и да добиете подобри услови за заеми во иднина. Еве неколку начини за подобрување на вашата кредитна историја: 1.

Плаќајте ги сметките во време – Еден од најважните начини за подобрување на вашата кредитна историја е да ги плаќате сите сметки во време. Ова вклучува кредитни картички, заеми и сметки за комунални услуги. Ако ги плаќате во време, тоа ќе го подобри вашиот кредитен резултат и ќе ви помогне да добиете подобри услови за заеми во иднина. 2. Намалете го вашиот долг – Ако имате многу долгови, тоа може да го намали вашиот кредитен резултат.

Треба да се обидете да ги намалите вашите долгови што е можно побрзо. Ова може да ви помогне да го подобрите вашиот кредитен резултат и да добиете подобри услови за заеми во иднина. 3. Користење на кредитни картички за лош кредит – Користењето на кредитни картички за лош кредит може да биде добра опција за подобрување на вашата кредитна историја.

Ако ги користите правилно и ги плаќате во време, тоа може да го подобри вашиот кредитен резултат и да ви помогне да добиете подобри услови за заеми во иднина. 4. Проверка на вашата кредитна историја – Треба да проверите вашата кредитна историја редовно за да видите дали има грешки или неправилности. Ако има грешки, треба да ги исправите што е можно побрзо. Ова може да ви помогне да го подобрите вашиот кредитен резултат и да добиете подобри услови за заеми во иднина. Со овие начини, може да го подобрите својот кредитен резултат и да добиете подобри услови за заеми во иднина. Треба да бидете внимателни со вашите финансии и да ги плаќате сите сметки во време за да го подобрите вашиот кредитен резултат.

         
Оценка: 4.8 / 5 (345 oценка)

Home » Заеми с лоша кредитна история