Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:24


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Заем до заплата

Заем до заплата

Заем до заплата – най-добре претегленият заем!

Знаете ли защо да изтеглиш заем до заплата е най-доброто решение, винаги когато ви потрябват пари? Отговорът е, че това е най-добре структурираната финансова услуга на пазара. При тегленето на такъв кредит всички е точно и ясно разграфено. Няма как нещо да се обърка и това да ви донесе неприятности. Условията при които взимате заем до заплата са много точно дефинирани в договора.

При какви условия заявяваме заем до заплата?

Първо и много важни е да знаете, че от тази услуга можете да се възползвате само, ако имате договор с работодател. Неговото значение е да гарантира на заемодателя, че може да разчита на пълни обезпечение на кредита.

При отпускането му сумата в никой случай не е по-голяма от месечното ви възнаграждение. Това означава, че няма как да не ви стигне заплата да изчистите дълга. Освен това, отпускането на заем до заплата преминава през социална калкулация. Т е. сметката се прави така, че не само да имате възможност да го изплатите, но и да имате достатъчно средства, за да преживеете месеца и съответно периода до следващата заплата.

Mалката сума пари, която можете да изтеглите обикновено е предназначена да допълни личният ви бюджет, а не за големи покупки. По тази причина можете да разчитате да ви бъде отпуснат заем достатъчен, за да си свършите работа, но и не прекалено голям, за да можете да го върнете в уговореният срок.

Друг важен момент при заявката на заем до заплата е, че датата за връщане на сумата е фиксирана. Тя е съобразена с дата на заплатата ви, така че да не бъдете изненадани в момент когато нямате пари, да ви се налага да погасявате кредита.

Какво да правите, ако не успеете да върнете заем до заплата?

Според условията няма как да не разполагате със средства, за да върнете заем до заплата. Но истината, е че е възможно друга необходимост да се появи и сумата предназначена за погасяване на заема да се пренасочи към нея. За да не се притеснявайте от последиците, договора предлага възможност да платите само лихвата за месеца и така автоматично удължавате срока за погасяване с един месец. През този месец ще разполагате с останалата част от сумата, за да си свършите работа. Спокойно, следващата заплата ще обезпечи заема и без притеснения, ще можете отново да разчитате на подкрепа от заемодателя за в бъдеще.

         
Оценка: 4.8 / 5 (556 oценка)

Home » Заем до заплата