Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Заем за лица с лоша кредитна история

Заем за лица с лоша кредитна история

Заем за лица с лоша кредитна история – какво е значението на тази услуга за сферата и за потребителите?

Услугата, свързана с отпускането на заем за лица с лоша кредитна история, набира широка популярност през последните години. Тя е от голямо значение за кредитната сфера като цяло, тъй като позволява достигането й до значително по-голям брой потребители. Вероятно добре знаете колко строги са критериите и изискванията към кандидатите за традиционните банкови кредити. От една страна тези критерии и изисквания действително са направени за защита на кредитора от некоректни длъжници, но от друга – доскоро те правеха кредитните услуги доста недостъпни и отблъскваха немалко потребители.

С появата на услугата за заем за лица с лоша кредитна история обаче всичко това се промени. Тази услуга е изключително важна и за съвременните потребители. В крайна сметка всеки един човек в даден момент би могъл да се нуждае от спешна финансова подкрепа. И не би било редно да няма достъп до такава само защото все още няма достатъчно опит в боравенето с подобни инструменти или пък в миналото си е допускал определени грешки при управлението на личните си финанси.

Заем за лица с лоша кредитна история – особености за вас като получатели

Както вече отбелязахме, услугата, свързана с отпускане на заем за лица с лоша кредитна история, ви дава възможност да получите финансова подкрепа, дори ако досегашния ви опит с кредитните услуги не е особено добър. Тази възможност обаче не бива да ви кара да сте безразсъдни, а напротив. Вземайки предвид своите грешки от миналото, вие трябва да си извлечете съответните поуки, да бъдете по-внимателни от всякога и да се погрижите този път всичко да мине гладко и безпроблемно.

Обърнете внимание най-вече на избора на сумата на съответния заем за лица с лоша кредитна история, за който ще кандидатствате. Да, въпросната сума трябва да е достатъчна, за да покрие настоящите ви разходи или задължения, но в същото време не бива да е прекалено голяма и да доведе до прекомерна финансова тежест за вас впоследствие. Винаги си съставяйте предварително план за изплащане на съответния кредит, така че да сте уверени, че няма да имате никакви проблеми с изпълнението на тази задача.

Заем за лица с лоша кредитна история – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изключително изгодни оферти за заем за лица с лоша кредитна история. Оферти, които позволяват на всеки един потребител да получи така необходимата му финансова подкрепа, с която да си стъпи на краката. Първата сред тези оферти по своята същност представлява своеобразен бърз кредит до заплата. Сумите, за които имате възможност да кандидатствате, са от 50 до 1000 лева. Що се отнася до сроковете за погасяване, те могат да бъдат от 5 до 45 дни.

В допълнение, предлагаме оферта за заем за лица с лоша кредитна история, които имат нужда от по-голяма сума за справяне с финансовите предизвикателства или пък от повече време за връщането на кредита впоследствие. Ако и вие сте сред тези потребители, ви съветваме да се насочите към опцията ни за кредит на месечни вноски. При нея вече ще можете да кандидатствате за суми в диапазона между 400 и 5000 лева. Сроковете за връщане, измежду които имате възможност да избирате, са от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.5 / 5 (480 oценка)

Home » Заем за лица с лоша кредитна история