Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Изи кредит вход за служители

Изи кредит вход за служители

Изи Кредит вход за служители – същност на използвания софтуер

Изи Кредит е сред фирмите в сферата на бързите кредити, използващи специализиран софтуер за улесняване работата на своите кредитни консултанти. Става въпрос за софтуер, който е предназначен за небанкови финансови институции, предоставящи на клиентите си услуги, свързани с отпускане на различни типове кредити и лизинги. При стартиране на работа, консултантите влизат посредством генерирания от софтуера на Изи Кредит вход за служители в система, предоставяща им цялата необходима информация за извършване на предвидените задачи в рамките на деня.

Използвайки генерирания от софтуера на Изи Кредит вход за служители, кредитните консултанти на практика получават достъп до една отлично усъвършенствана система, позволяваща им да извършват своите ежедневни задачи много по-бързо, лесно и ефективно. Тааи система е разпределена в няколко модула и обхваща всички дейности, извършвани във фирмите за бързи кредити. Започвайки от услугите, свързани с отпускане на кредити, преминавайки през продажби на финансови продукти и стигайки до изготвяне на редовните отчети, изисквани от съответните публични институции.

Изи Кредит вход за служители – преимущества от използване на софтуера

Множество са преимуществата, предоставяни от системата, в която кредитните консултанти влизат посредством генерирания от софтуера на Изи Кредит вход за служители. Сред тези преимущества са спестяване на време и предотвратяване допускането на грешки при предоставянето на конкретни услуги на клиентите. Системата има свойствата да генерира автоматично погасителни планове при въвеждане параметрите на съответните кредити, да изчислява точните погасителни вноски, както и бонусите, на които има право конкретен клиент. Това е голямо удобство както за самите кредитни консултанти, така и за клиентите, тъй като прави всички процедури значително по-бързи, прости и улеснени.

Влизайки в системата посредством генерирания от софтуера на Изи Кредит вход за служители, за работещите в дадена кредитна компания се улесняват доста и изискваните дейности, свързани с отчетността към Централния кредитен регистър на БНБ. Дейностите по изготвяне на отчетите на практика са напълно автоматизирани, тъй като се изготвят от самата система. От служителя се изисква само едно натискане на бутон, за да може даденият отчет да се генерира в завършена форма.

Изи Кредит вход за служители – защо софтуерът ще се използва във все повече фирми?

При всички положения системата, която кредитните консултанти използват посредством генерирания от софтуера на Изи Кредит вход за служители, ще се прилага във все повече фирми в бранша. От една страна това се дължи на непрекъснатото повишаване на степента на дигитализация на фирмите в бранша, което е напълно естествено следствие от световните тенденции в бизнес сферата. От друга, тенденцията е свързана и с нуждите на съвременните потребители от по-качествени, бързи и удобни услуги, отговарящи на интензивното им и натоварено ежедневие.

Системата, използвана от кредитните консултанти посредством генерирания от софтуера на Изи Кредит вход за служители, гарантира и по-добри резултати за съответните фирми на пазара. Това е факт най-вече благодарение на по-добрата продуктивност на служителите и способността им да извършват по-голямо количество задачи с по-малко допускани грешки в рамките на деня. И не на последно място, когато една компания работи добре, това се забелязва и от клиентите, които остават удовлетворени от качеството на нейните услуги и прибягват отново до тези услуги при нужда.

         
Оценка: 4.8 / 5 (520 oценка)

Home » Изи кредит вход за служители