Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:58


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Изи кредит

Изи кредит

Сигурно и на Вас се е случвало да изпаднете в безизходица. Сметки напират, месечните разходи прогресивно се увеличават, а идея за финансиране няма! Не е необходимо да се тормозите повече. Трябва само да напишете Изи кредит в googleи той ще Ви даде необходимият отговор на задачата. Изи кредит е ключът към така необходимата Ви малка и бърза сума пари. Този кредит се отпуска срещу минимални изисквания. Сумата е в разумни граници. Връщането й се планира още в момента на заявяване. Всички тези плюсове ви дават възможност да коригирате финансовото си състояние и да реагирате своевременно на задаващата се нужда.

Изи кредит е сигурен източник

За да заявите заем в банкова институция ще са ви необходими множество документи. Вероятността за одобрение не е гарантирана, а загубата на време Да! За това, когато става въпрос за скромни суми, които няма нужда много да се коментират най-добре е да се обърнете към частен кредитор. Изи кредит е тяхната силна страна. За малки суми те имат и малко изисквания. Подготовката за заявката не отнема месеци, а няколко минути. Повечето кредитори работят онлайн. Дори не се налага лично да посещавате офиса им, а някои дори нямат офис. Дейността им е напълно виртуална, като имайте предвид, че все пак човек разглежда заявката Ви, дава удобрение и нарежда сумата по сметката Ви. По тази причина винаги когато имате нужда от Изи кредит може да се обърнете към сътрудник. Съдействие при кандидатстването може да получите както по телефона, така и чрез активните чат прозорчета, с които разполагат повечето сайтове за Изи кредит.

Изи кредит – колко и при какви условия?

 Това са важни въпроси. Всяка кредитна компания сама определя лимита си. Заемите варират в големи диапазони, но ако търсите скромна сума пари, опциите ви са от 300 до 5000 лв. Колко ще вземете зависи изцяло от Вас. Сумата, която планирате да изтеглите трябва да е добре балансирана спрямо нуждите Ви и възможностите Ви за погасяване. При какви условия ще Ви бъде даден Изи кредит, също зависи от Вас. За да си гарантирате спокойно изплащане на задължението, помислете добре как ще реализирате изтеглената сума и по колко можете да отделяте от месечното си възнаграждение. Спрямо това ще калкулирате броят месеци, през които ще имате ангажимент.

Какво ще Ви е необходимо, за да кандидатствате за Изи кредит?

Задължително изискване при зандидатстване е да сте български граждани. Вие трябва да разполагат с документ за самоличност – лична карта.

С данните от нея кредитора може да провери всички детайли свързани с кандидатурат Ви и да даде утвърдителен отговор буквално до минути.

         
Оценка: 4.7 / 5 (477 oценка)

Home » Изи кредит