Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Ипотечен кредитен калкулатор

Ипотечен кредитен калкулатор

Ипотечен кредитен калкулатор – какво трябва да знаете за него?

През последните години кредитните калкулатори набират все по-голяма популярност като инструменти, използвани преди кандидатстване за даден кредит. Тази тенденция се дължи на стремежа на съвременните потребители да бъдат максимално информирани и да се предпазят от сериозни грешки във финансов аспект. Калкулаторите помагат бързо и лесно да се направят необходимите изчисления, благодарение на които да се прецени дали дадена оферта за кредит е наистина изгодна и отговаря на интересите и финансовите възможности на потребителя. Един от най-често използваните типове калкулатори, който ще ви представим в следващите редове, е ипотечен кредитен калкулатор.

Както подсказва и наименованието му, ипотечен кредитен калкулатор е калкулатор, който служи за извършване на необходимите изчисления за оценяване на дадени оферти за ипотечни кредити. Всичко, което се изисква от вас за целта, е да въведете базовите данни за кредита – сума, срок за погасяване и т. н. Веднага след това калкулаторът ще изчисли колко би ви струвало погасяването на съответния кредит, както и какви месечни вноски ще трябва да плащате.

Ипотечен кредитен калкулатор – какви ползи може да ви донесе?

Най-голямата полза от употребата на ипотечен кредитен калкулатор е предпазването от грешни решения при вземането на кредити. Това е особено важно, когато стаева въпрос за ипотечни кредити, при които като залог за коректното и навременно погасяване се използва определено недвижимо имущество на потребителя. Имущество, което той може да загуби, ако не се справи с въпросното погасяване на кредита. Употребата на калкулатора ще ви помогне да разберете дали даден ипотечен кредит е подходящ за вас и отговаря на финансовите ви възможности. Така ще имате по-реална представа за перспективите пред себе си и ще направите по-точна и разумна преценка.

Посредством употребата на ипотечен кредитен калкулатор също така ще видите какви месечни вноски би ви се наложило да плащате по съответния кредит. А това ще ви позволи да си съставите предварително ясен и прецизен план за погасяването на съответните вноски. От голямо значение е да сте наясно как точно да разпределите наличните си средства, за да нямате никакви проблеми с изплащането на кредита.

Ипотечен кредитен калкулатор – опция за рефинансиране

Както сами разбирате, е много важно за вас като потребители да използвате ипотечен кредитен калкулатор, преди да кандидатствате за даден ипотечен кредит. Употребата на ипотечен кредитен калкулатор ще ви даде възможност да се предпазите от грешни решения и да гарантирате добрите перспективи пред себе си във финансов и житейски аспект. От друга страна, дори да сте си направили прецизни изчисления, понякога може да възникнат извънредни обстоятелства, които да ви възпрепятстват в навременното покриване на дадена вноска по кредита. За да не поставяте в риск недвижимото си имущество, при подобна ситуация е най-добре да се насочите към опцията за рефинансиране на въпросната вноска.

Предлагаме ви изгодни оферти за бързи кредити, чрез които бихте могли да рефинансирате определени вноски от вашите ипотечни кредити. Първата оферта е за бърз кредит до заплата, като при нея отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Офертата ни за бърз кредит на месечни вноски пък ви позволява да кандидатствате за суми от 400 до 5000 лева със срок за погасяване между 2 и 12 месеца.

         
Оценка: 4.7 / 5 (188 oценка)

Home » Ипотечен кредитен калкулатор