Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Ипотечен кредит без самоучастие

Ипотечен кредит без самоучастие

Ипотечен кредит без самоучастие – същност

За да ви обясним какво представлява ипотечен кредит без самоучастие, първо трябва да изясним стандартния случай, при който банките отпускат такъв тип кредит. Те обикновено изискват от потребителя да добави към отпуснатите под формата на кредит средства за закупуване на жилище и собствени средства. И съответните собствени средства са процент от цената на жилището – например 20% или 25%. По този начин потребителят доказва на банката, че разполага със солидни спестявания и на него може да се разчита като на надежден платец.

През последните години обаче немалка популярност (включително у нас) набира и услугата за отпускане на т. нар. ипотечен кредит без самоучастие. Или казано с други думи, кредит, при който не е нужно потребителят да влага първоначални средства за закупуването на съответния имот. Процентът от стойността на покупката, който в стандартния случай би останал за покриване от него, също се поема от банката. Така на практика тя му предоставя една своеобразна комбинация от ипотечен и потребителски кредит.

Ипотечен кредит без самоучастие – какви са рисковете?

Ипотечен кредит без самоучастие е добра опция за хората, не разполагащи към настоящия момент с налични финансови средства, които биха могли да инвестират в покупката на желания имот. Преди вземането му обаче трябва да имате предвид също така рисковете, които този тип кредит носи. Съвсем естествено първият и най-значим риск за вас са доста по-големите месечни вноски, които ще трябва да плащате. Уверете се, че въпросните вноски наистина са по силите ви и отговарят на доходите, които получавате.

От друга страна, при вземане на ипотечен кредит без самоучастие по всяка вероятност ще получите и по-неизгодни условия в сравнение със стандартния ипотечен кредит. Имаме предвид най-вече по-високите лихви, които ще ви се начисляват. Това се дължи на факта, че банките ще ви приемат за рисков кредитополучател и няма да са склонни да ви предоставят ипотечния кредит при нормални условия (каквито са налице при кредит със самоучастие). Така в крайна сметка реалната цена, на която ще придобиете имота, ще се покачи осезаемо.

Ипотечен кредит без самоучастие- полезна информация

Ако сте взели ипотечен кредит без самоучастие, е много важно в рамките на периода, предвиден за погасяването му, да бъдете финансово дисциплинирани и отговорни. Съобразявайте всички свои разходи с вноските по кредита, които ви се налага да правите. И избягвайте излишните покупки, които биха могли да натоварят прекомерно личните ви финанси и да ви създадат главоболия с кредитора. Помнете, че залог за успешното изплащане на взетия ипотечен кредит без самоучастие е собствеността върху определено недвижимо имущество.

Ако все пак възникнат неочаквани обстоятелства, застрашаващи навременното изплащане на дадена вноска от вашия ипотечен кредит, можете да се обърнете към нас за рефинансиране на въпросната вноска. Процедурите ни за кандидатстване и одобрение са максимално опростени, а средствата се отпускат на клиента във възможно най-кратки срокове. Най-подходяща за подобно рефинансиране е офертата ни за кредит на месечни вноски. При нея можете да кандидатствате за суми между 400 и 5000 лева, като сроковете за погасяване са от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.9 / 5 (626 oценка)

Home » Ипотечен кредит без самоучастие