Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Ипотечен кредит калкулатор

Ипотечен кредит калкулатор

Ипотечен кредит калкулатор – същност на ипотечния кредит

Преди да навлезем в темата „Ипотечен кредит калкулатор“, нека да изясним накратко същността на ипотечния кредит. При този тип кредит дадено недвижимо имущество служи като гаранция за коректното и навременно изплащане на взетите суми. Благодарение залагането на въпросното недвижимо имущество потребителят има възможността да вземе кредит с по-голям размер. Друга отличителна черта на ипотечните кредити е сравнително големият срок за тяхното изплащане, който в повечето случаи е поне няколко години. От това дали съответните ипотечни кредити са целеви или нецеливи зависи какви ще са ограниченията по отношение начина на тяхната употреба.

Разбирайки същността на този тип кредит, вероятно вече сте наясно защо е толкова важна употребата на подходящия за ипотечен кредит калкулатор. В крайна сметка сте заложили свое недвижимо имущество, гарантирайки с него, че съответният кредит ще бъде изплатен напълно коректно и навременно. Така че използвайте калкулатора по предназначение, за да си направите необходимите изчисления и да съставите оптималния план за погасяване.

Ипотечен кредит калкулатор – как точно ще ви помогне?

Използването на удачния за ипотечен кредит калкулатор ще ви помогне много при вземането на кредит от този тип. Благодарение на него ще имате възможност да изчислите годишния лихвен процент, както и общата сума, която ще бъде изисквана от вас впоследствие. Това е отлична възможност да сравните различните оферти за ипотечни кредити, които ви се предлагат, по споменатите критерии. След сравнението вече ще сте наясно коя оферта е най-изгодна и отговаря в максимална степен на вашите нужди и интереси.

Функциите на предназначения за ипотечен кредит калкулатор ще са ви от полза и по отношение пресмятането на месечните вноски, които ще ви се наложи да плащате. Това е от огромно значение, тъй като трябва да се уверите, че съответните вноски са финансово поносими за вас и няма да натоварят прекалено много личния или семейния ви бюджет. Съгласете се само и единствено на оферта за ипотечен кредит с вноски, за които сте сигурни, че ще можете да изплащате безпроблемно в уговорените срокове.

Ипотечен кредит калкулатор – как да си гарантирате споменатите ползи от употребата му?

За да си гарантирате споменатите ползи от употребата на подходящия за ипотечен кредит калкулатор, използвайте го навреме, тоест при оценяване на отделните оферти за кредити, които ви се предлагат. След като вече сте взели кредит и сте подписали договор, е късно да правите подобно нещо. Също така не е достатъчно единствено съставянето на план за погасяване с помощта на удачния за ипотечен кредит калкулатор – нужно е и впоследствие този план да се спазва. Подходете с необходимата финансова дисциплина и отговорност, за да нямате проблеми с отделните вноски и с погасяването на взетия кредит като цяло.

Ако все пак попаднете в затруднена ситуация по отношение изплащането на ипотечния кредит, бихте могли да го рефинансирате посредством нашите бързи кредити. Предлагаме ви бързи кредити, при които одобрението и отпускането на желаните суми става в рекордно кратки срокове. Само трябва да попълните кратка форма за кандидатстване и да ни я изпратите онлайн. Ще получите отговор в рамките на няколко минути, а ако всичко е наред с кандидатурата ви, парите ще бъдат преведени по вашата сметка още на същия ден.

         
Оценка: 4.5 / 5 (490 oценка)

Home » Ипотечен кредит калкулатор