Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Ипотечен кредит

Ипотечен кредит

Ипотечен кредит – какво представлява?

Ипотечен кредит е вид кредит, при който като гаранция за коректно и навременно погасяване служи определено недвижимо имущество. Обикновено при него се отпускат големи суми, а сроковете за изплащане са от поне няколко години. Сред основните разновидности ипотечен кредит са целевият и нецелевият такъв. При целевия ипотечен кредит, както личи и от наименованието, предоставените средства имат точно определено предназначение – например за строеж, покупка или ремонт на недвижим имот. Съответно банката или финансовата институция, която го отпуска, осъществява контрол за това дали договореното предназначение на средствата се спазва. От друга страна, нецелевият ипотечен кредит си е близък до стандарния потребителски кредит, но е обезпечен с даден имот.

Ипотечен кредит – кои са неговите особености и преимущества?

Като главно преимущество при вземането на ипотечен кредит може да се посочи възможността за договаряне на по-изгодни за клиента условия в сравнение с тези при стандартния потребителски кредит. Съвсем естествено последното се дължи на предоставеното като гаранция недвижимо имущество, което дава на кредитора сигурност, че задълженията към него ще бъдат погасени напълно коректно и в определените за целта срокове.

Преди подписване на договора за ипотечен кредит ви препоръчваме да прегледате внимателно всички условия и клаузи в него, за да се уверите, че вашите интереси са достатъчно добре защитени. Обърнете специално внимание на детайли като конкретните дати за погасяване на отделните вноски, като е хубаво те да бъдат съобразени с периодите, в които получавате заплатата или редовните си доходи.

Рефинансиране на ипотечен кредит  

При възникнали неочаквани проблеми или затруднения в изплащането на взетия ипотечен бързи кредит, бихте могли да помислите за опцията да го рефинансирате. Предлагаме ви отлични варианти за рефинансиране на ипотечен кредит, които биха отговорили напълно на нуждите и интересите ви. Предимството на подобно рефинансиране е свързано с факта, че съответният ипотечен  кредит ще бъде изплатен и вече няма да са налице рискове от загуба на заложеното като гаранция недвижимо имущество.

При нас можете не само да кандидатствате за рефинансиране на ипотечен кредит, но и да получите одобрение в рекордно кратки срокове. Последното е особено важно при спешна нужда от финансови средства за покриване на текущите задължения. Всичко, което трябва да направите, е да попълните кратка онлайн форма за кандидатстване, в която се съдържат основно данни от личната ви карта – имена, ЕГН, номер на документа за самоличност и т.н. След това изпращате въпросната форма и изчаквате отговор, който обикновено идва в рамките на минути. Ако сте одобрени, ще получите парите по своята сметка още на същия ден.

         
Оценка: 4.5 / 5 (300 oценка)

Home » Ипотечен кредит