Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Ипотечни кредити

Ипотечни кредити

Ипотечни кредити – какви са техните преимущества?

Ипотечни кредити нариаме кредити, при които като гаранция за коректното им и навременно погасяване служи определено недвижимо имущество, собственост на потребителя. Тези кредити се разделят на две разновидности – целеви и нецелеви. Целевите служат за точно определено предназначение, като например покупка или ремонт на даден имот. При тях кредиторите осъществяват контрол по отношение на това дали средствата наистина се използват по предназначение. Колкото до нецелевите, те са като нормалните кредити, с разликата, че са обезпечени с недвижимо имущество.

Като основно преимущество на отпусканите ипотечни кредити можем да посочим възможността потребителят да получи голяма по своите размери сума, с която при нормални условия няма как да се сдобие. Понякога това е единственият начин да се финансира покупката на мечтаната нова къща или апартамент. От друга страна, когато недвижимо имущество бъде поставено като гаранция за коректното изплащане на даден кредит, кредиторите са склонни да се съгласят на по-изгодни условия за потребителя в сравнение с тези при стандартния потребителски кредит.

Ипотечни кредити – за какво трябва да внимавате?

В същото време има и някои неща, за които трябва да внимавате при вземането на ипотечни кредити. Имайки предвид, че за да вземете въпросния кредит, сте заложили като гаранция дадено недвижимо имущество, е нужно да сте уверени, че няма да имате никакви проблеми с последващото му изплащане. Направете си необходимите изчисления, преди да определите конкретната сума, за която ще кандидатствате. Въпросната сума трябва да бъде съобразена с вашите доходи, за да не срещате затруднения с покриването на отделните вноски.

Другият важен аспект е да бъдете достатъчно дисциплинирани и отговорни в рамките на периода, определен за погасяване на взетите ипотечни кредити. Съобразявайте месечните си бюджети с вноските по кредита и не допускайте никакво отклонение от разумното потребителско поведение, което би ви гарантирало безпроблемното изплащане на въпросните вноски. Този тип кредит е доста специфичен и би трябвало да се взема само от хора, които наистина са готови да се справят с предизвикателствата по изплащането му, при това за дълъг период от време.

Ипотечни кредити – възползвайте се от изгодните ни оферти за рефинансиране!

Разбира се, винаги могат да възникнат неочаквани обстоятелства, които да възпрепятстват коректното и навременно покриване на дадена вноска от взетите ипотечни кредити. Най-доброто решение в такава ситуация е да вземете бърз заем, с който да рефинансирате въпросната вноска. По този начин ще си спестите потенциални проблеми с кредиторите, а и ще елиминирате рисковете, свързани с вашето недвижимо имущество, което е заложено по кредита.

Предлагаме ви изключително изгодни оферти за рефинансиране на ипотечни кредити, от които бихте могли да се възползвате. Тези оферти ще отговорят напълно на нуждите и изискванията ви, както и на деликатната ситуация, в която сте попаднали. Даваме ви възможност да получите желаната от вас сума в рекордно кратки срокове, така че наистина финансовите средства да ви послужат по предназначение. За целта просто трябва да попълните кратка онлайн форма за кандидатстване, съдържаща основно данни от личната ви карта. Отговорът ще дойде в рамките на минути, а ако сте одобрени, сумата ще бъде преведена по вашата сметка още на същия ден.

         
Оценка: 4.7 / 5 (414 oценка)

Home » Ипотечни кредити