Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Какво покрива застраховка живот при кредит

Осигуряващи суми при смърт на застрахования лице

Застраховката живот при кредит предоставя възможност за получаване на осигурителна сума в случай на смърт на застрахованото лице. Тази сума играе ролята на финансова подкрепа за бенефициента и може да бъде използвана по различни начини. Първо, осигурителната сума може да бъде използвана за покриване на оставащите задължения по кредита. В случай на неочаквана смърт на застрахованото лице, семейството или близките не трябва да се притесняват за възможността да изплатят месечните вноски.

Застраховката ще покрие тези задължения, осигурявайки финансова сигурност и спокойствие в трудни моменти.

Освен това, осигурителната сума може да бъде използвана и за осигуряване на финансова стабилност на семейството. В случай на смърт на застрахованото лице, семейството може да използва получената сума за покриване на различни разходи, включително жилищни, медицински или образователни нужди. Това позволява на бенефициента да запази финансовата си независимост и да продължи да води нормален живот, без да се притеснява за бъдещето на себе си и своето семейство.

В заключение, застраховката живот при кредит предоставя осигурителна сума на бенефициента в случай на смърт на застрахованото лице. Тази сума може да бъде използвана за покриване на оставащите задължения по кредита или за осигуряване на финансова стабилност на семейството. Това е важен аспект при взимането на кредит, който осигурява сигурност и спокойствие както за застрахования лице, така и за неговото семейство.

Застраховката живот при кредит предоставя осигурителна сума на бенефициента в случай на смърт на застрахованото лице. Тази сума може да бъде използвана за покриване на оставащите задължения по кредита или за осигуряване на финансова стабилност на семейството.

Застраховката живот при кредит предоставя осигурителна сума на бенефициента в случай на смърт на застрахованото лице. Тази сума може да бъде използвана за покриване на оставащите задължения по кредита или за осигуряване на финансова стабилност на семейството.

Това покритие предоставя възможност за подкрепа и сигурност в трудни моменти.

Когато застрахованото лице поема кредит, той или тя се изложва на финансов риск. В случай на неочаквана смърт, оставащите задължения по кредита могат да се прехвърлят на семейството или близките. Това може да представлява голямо финансово бреме и да доведе до сериозни проблеми за тях.

Тук се включва застраховката живот при кредит, която предоставя осигурителна сума на бенефициента, която може да бъде използвана за покриване на оставащите задължения по кредита. Това осигурява финансова сигурност и предпазва семейството от допълнителни стресови фактори.

Освен това, получената осигурителна сума може да бъде използвана за осигуряване на финансова стабилност на семейството.

В случай на смърт на застрахованото лице, семейството може да използва получената сума за покриване на различни разходи, като например жилищни, медицински или образователни нужди. Това позволява на бенефициента да запази финансовата си независимост и да продължи да води нормален живот, без да се притеснява за бъдещето на себе си и своето семейство.

В заключение, застраховката живот при кредит предоставя осигурителна сума на бенефициента в случай на смърт на застрахованото лице. Тази сума може да бъде използвана за покриване на оставащите задължения по кредита или за осигуряване на финансова стабилност на семейството. Това е важен аспект при взимането на кредит, който осигурява сигурност и спокойствие както за застрахования лице, така и за неговото семейство.

Покритие при временна неработоспособност или инвалидност

Застраховката живот при кредит не само осигурява сума в случай на смърт на застрахованото лице, но предоставя и покритие при временна неработоспособност или инвалидност. Това е важен аспект, който допълнително гарантира финансовата сигурност на застрахования лице и неговото семейство.

Покритието при временна неработоспособност се отнася до ситуации, в които застрахованото лице е претърпяло злополука или заболяване, което го прави неработоспособно за определен период от време. В тези случаи, застраховката живот при кредит може да предостави финансова подкрепа, като покрие разходите за месечните вноски по кредита.

Това помага на застрахованото лице да се концентрира върху възстановяването си, без да се притеснява за финансовата страна на нещата.

Освен това, застраховката предоставя и покритие при инвалидност. В случай на трайна неработоспособност, която прави застрахованото лице неспособно да извършва работните си задължения, осигурителната сума може да бъде използвана за покриване на разходите по кредита или за финансова подкрепа на инвалидното лице и неговото семейство. Това може да включва медицинско обслужване, рехабилитация и други необходими разходи, които са свързани със състоянието на инвалидност.

В заключение, застраховката живот при кредит предоставя не само покритие при смърт на застрахованото лице, но и осигурява защита при временна неработоспособност или инвалидност. Това е важен аспект на застраховката, който гарантира финансова сигурност и подкрепа както за застрахованото лице, така и за неговото семейство в трудни моменти.

         
Оценка: 4.7 / 5 (281 oценка)

Home » Какво покрива застраховка живот при кредит