Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кои банки отпускат кредит с лошо цкр

Банки, които предлагат кредити с лошо ЦКР

Когато имате лоша кредитна история, може да се окаже трудно да получите кредит от банка. Въпреки това, има няколко банки, които отпускат кредити дори на клиенти с лошо ЦКР.

Това предоставя възможност на хората, които се нуждаят от финансова помощ, да получат необходимите средства, въпреки проблемите си с кредитната история.

Една от банките, която предлага кредити на клиенти с лошо ЦКР, е Банка ДСК. Тя осигурява различни видове кредити, включително и за тези, които имат проблеми с кредитната си история. Банката проучва индивидуално всеки случай и предлага решения, които отговарят на нуждите и възможностите на клиентите с лошо ЦКР.

Това е голямо облекчение за много хора, които се нуждаят от финансова помощ, но имат затруднения със своята кредитна история.

Освен Банка ДСК, друга финансова институция, която отпуска кредити на клиенти с лошо ЦКР, е УниКредит Булбанк. Тази банка предлага различни видове кредити, включително и за хора с проблеми в кредитната си история.

УниКредит Булбанк има специализирани програми, които помагат на клиентите да преодолеят финансовите си затруднения и да получат необходимите им средства. Така банката осигурява втори шанс на хората с лошо ЦКР, като им предоставя възможността да подобрят финансовото си положение.

В заключение, въпреки че лошата кредитна история може да представлява предизвикателство при получаването на кредит от банка, има няколко банки, които отпускат кредити на клиенти с лошо ЦКР. Банката ДСК и УниКредит Булбанк са две от финансовите институции, които предоставят възможност на хората с проблеми в кредитната си история да получат необходимите им средства. Тези банки имат специализирани програми, които помагат на клиентите да подобрят своето финансово положение и да изградят по-добра кредитна история в бъдеще.

Банка ДСК

Банката ДСК е една от институциите, които отпускат кредити на клиенти с лошо ЦКР. Тя предлага различни видове кредити, включително и за хора с проблеми в кредитната си история. Това е голямо облекчение за много хора, които се нуждаят от финансова помощ, но имат затруднения със своята кредитна история.

Банката ДСК предоставя възможност на клиентите с лошо ЦКР да получат кредит, като проучва индивидуално техните случаи и предлага решения, които отговарят на техните нужди и възможности.

Това означава, че вместо да се фокусира само на кредитната история на клиента, банката взема предвид и други фактори като приходите и задълженията му. Така Банка ДСК дава втори шанс на хората с лошо ЦКР и им предоставя възможност да подобрят финансовото си положение.

За да получите кредит от Банка ДСК с лошо ЦКР, е важно да представите ясна и добре подготвена заявка. Трябва да докажете на банката, че имате стабилни приходи и сте в състояние да изпълнявате своите задължения.

Също така, можете да представите допълнителна сигурност, като имот или автомобил, които да служат като гаранция за кредита. Това ще увеличи шансовете ви за одобрение.

Банката ДСК се стреми да предостави възможности на всички свои клиенти, включително и на тези с лошо ЦКР. Тя осъзнава, че всякакви финансови затруднения могат да се случат и се стреми да помогне на хората да ги преодолеят.

Въпреки че процесът на получаване на кредит с лошо ЦКР може да е по-сложен, Банка ДСК предоставя възможност на хората да получат необходимата им финансова подкрепа и да се върнат на крака.

В заключение, Банка ДСК е една от банките, която отпуска кредити на клиенти с лошо ЦКР. Тя предоставя втори шанс на хората с финансови затруднения и им помага да подобрят своето финансово положение. Макар и да изисква по-добра подготовка и представяне на заявката, Банка ДСК е готова да разгледа внимателно и индивидуално всеки случай и да предложи подходящи решения.

УниКредит Булбанк

Кои банки отпускат кредит с лошо ЦКР? Освен Банка ДСК, още една финансова институция, която предлага кредити на клиенти с лошо ЦКР, е УниКредит Булбанк. Тази банка също разбира, че всеки може да се озове във финансови затруднения и предоставя възможност на хората с лошо ЦКР да получат необходимата им финансова помощ.

УниКредит Булбанк има специализирани програми, които се насочват към клиенти с проблеми в кредитната им история. Банката проучва внимателно всеки случай и предлага индивидуални решения, които отговарят на нуждите и възможностите на клиента. Това включва определяне на подходящи срокове и лихви, които могат да помогнат на клиента да изпълни своите задължения без да се допълнително затоварва.

За да получите кредит от УниКредит Булбанк с лошо ЦКР, е важно да представите ясна и добре подготвена заявка. Трябва да посочите причините, поради които имате затруднения в кредитната си история, както и да представите доказателства за стабилни приходи и способността си да изплащате кредита.

Също така, можете да предоставите допълнителни гаранции за кредита, като имот или автомобил, които да увеличат шансовете ви за одобрение.

УниКредит Булбанк осигурява необходимата финансова подкрепа на клиентите с проблеми в кредитната им история. Банката предлага втори шанс на хората с лошо ЦКР, като им предоставя възможност да подобрят своето финансово положение и да изградят по-добра кредитна история в бъдеще. Това е специално важно, тъй като добра кредитна история е от съществено значение за получаване на кредити и други финансови услуги в бъдеще.

В заключение, УниКредит Булбанк е още една банка, която отпуска кредити на клиенти с лошо ЦКР. Тя предлага специализирани програми и индивидуални решения, които помагат на хората с финансови затруднения да получат необходимата им финансова помощ. Банката разбира, че всеки може да попадне в трудна финансова ситуация и се стреми да помогне на клиентите си да се върнат на крака и да подобрят своето финансово положение.

         
Оценка: 4.5 / 5 (312 oценка)

Home » Кои банки отпускат кредит с лошо цкр