Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Коя банка дава заем с лош ckr

Банки, които предлагат заеми с лоша кредитна история

1. „Банки, които предлагат заеми с лоша кредитна история

Докато имате лоша кредитна история, може да се чувствате безпомощни и неуверени във възможността си да получите заем от банка. Въпреки това, не всички банки се отказват да предоставят заеми на клиенти с лоша кредитна история.

В действителност, има няколко банки, които са на разположение да помогнат на тези клиенти в трудни финансови ситуации.

Една от банките, която предлага заеми с лоша кредитна история, е Българска Търговска Банка (БТБ). Те предлагат различни видове заеми, включително лични заеми и потребителски кредити, на клиенти със слаба кредитна история. Тези заеми могат да помогнат на клиентите да се справят с неотложни финансови нужди и да подобрят своето кредитно положение.

Друга банка, която се отличава с предлагането на заеми на клиенти с лоша кредитна история, е УниКредит Булбанк.

Те осигуряват различни видове кредити, като за тях не е задължително кредитната история да бъде безупречна. Клиентите имат възможността да изберат най-подходящата за тях кредитна програма и да получат финансовото подпомагане, от което се нуждаят.

Важно е да се отбележи, че тези банки изискват допълнителна документация и информация при кандидатстването за заем с лоша кредитна история. Това може да включва представяне на доказателства за доходите, извлечения от банкови сметки и други документи, които да подкрепят заявката за заем.

Тези банки обръщат по-голямо внимание на текущия финансов статут на клиента, а не само на неговата минала кредитна история.

В заключение, има банки, които са готови да предоставят заеми на клиенти с лоша кредитна история. Българска Търговска Банка (БТБ) и УниКредит Булбанк са само някои от тези банки, които предлагат подкрепа в трудни финансови ситуации. При кандидатстване за заем с лоша кредитна история, е важно да бъдете готови да представите допълнителна документация и да обясните текущото си финансово положение. След като получите заема, е важно да го изплащате своевременно и редовно, за да подобрите своята кредитна история и да си възвърнете добрата репутация пред банките.

Какви условия предлагат банките при заеми с лоша кредитна история

2. „Какви условия предлагат банките при заеми с лоша кредитна история“

Когато търсите заем с лоша кредитна история, е важно да разберете какви условия предлагат банките.

Въпреки че не всички банки са готови да предоставят заеми на клиенти с лоша кредитна история, някои все пак предлагат специални условия, които могат да ви помогнат.

Една от основните разлики при заемите с лоша кредитна история е по-високата лихва. Банките, които се отворят на такива клиенти, често се равняват на по-голям риск и затова увеличават лихвените проценти, за да компенсират този риск. Въпреки това, вие все още можете да намерите разумни условия, ако сравните различните банки и техните предложения.

Освен по-високата лихва, банките могат да изискват и допълнителна застраховка или гаранция при предоставяне на заеми на клиенти с лоша кредитна история.

Това може да бъде възможност за по-ниска сума на заема или изискване за представяне на имущество като обезпечение. Тези условия варират в зависимост от банката и ви може да трябва да се консултирате с банковия си сътрудник, за да разберете какви са конкретните изисквания и условия.

Важно е да отбележим, че някои банки могат да предложат по-дълъг срок за погасяване на заема.

Това може да бъде полезно за клиентите с лоша кредитна история, които може да имат затруднения със задълженията си. По-дългият срок за погасяване може да доведе до по-ниски месечни вноски, което може да бъде по-достъпно за вас.

В заключение, заемите с лоша кредитна история обикновено идват с по-висока лихва и изисквания за гаранции. Въпреки това, някои банки са готови да предложат разумни условия, включително по-дълъг срок за погасяване. Важно е да сравните предложенията на различните банки и да се консултирате с банковия си сътрудник, за да се уверите, че разбирате условията и изискванията при заеми с лоша кредитна история.

Как да получите заем с лоша кредитна история от определена банка

3. „Как да получите заем с лоша кредитна история от определена банка“

Ако имате лоша кредитна история и искате да получите заем от определена банка, има някои стъпки, които можете да предприемете. Въпреки че не всички банки са готови да предоставят заеми на клиенти с лоша кредитна история, има начини да увеличите шансовете си да бъдете одобрени.

Първо, трябва да изследвате различните банки и да намерите тези, които са отворени за клиенти с лоша кредитна история.

Това може да включва Българска Търговска Банка (БТБ) и УниКредит Булбанк, които предлагат заеми на такива клиенти. Изследвайте техните условия и изисквания, за да разберете дали отговарят на вашите нужди и възможности.

След това трябва да подготвите документите и информацията, които банката изисква при кандидатстване за заем с лоша кредитна история. Това може да включва доказателства за доходите, банкови извлечения и други документи, които да подкрепят вашата заявка.

Бъдете готови да представите всички необходими документи и информация, за да увеличите шансовете си за одобрение.

След това, свържете се с банката, с която искате да кандидатствате за заем. Запишете среща с банковия сътрудник и обяснете вашата ситуация и нуждите си. Бъдете искрени и дайте ясна представа за вашия финансов статус и какво точно търсите от заема.

Накрая, следвайте инструкциите и ръководствата на банката.

Ако са ви дадени допълнителни стъпки или изисквания, ги изпълнявайте своевременно и правилно. Дори ако имате лоша кредитна история, демонстрирането на добра сътрудничества и спазването на правилата на банката може да увеличи вашия шанс за одобрение на заема.

В заключение, за да получите заем с лоша кредитна история от определена банка, трябва да изследвате банките, да подготвите необходимите документи, да се свържете с банката и да следвате инструкциите и изискванията им. Бъдете търпеливи и откровени по време на процеса на кандидатстване и имайте предвид, че доброто партньорство и сътрудничество може да ви помогнат да получите заема, от който се нуждаете.

         
Оценка: 4.5 / 5 (551 oценка)

Home » Коя банка дава заем с лош ckr