Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредирект контакти

Како да контактирате Кредирект: Кредирект контакти за поддршка

Кредирект е компанија која нуди кредити и финансиски услуги во Бугарија. Ако имате било какви прашања или проблеми со својот кредит или услуга, Кредирект има на располагање многу начини за контактирање на нивната поддршка.

Првиот начин за контактирање на Кредирект е преку нивниот веб сајт. На веб сајтот на Кредирект можете да најдете контакт форма која ја пополнувате со вашите прашања или проблеми. Контакт формата е лесна за употреба и може да ви помогне да добиете брз одговор на вашите прашања.

Вториот начин за контактирање на Кредирект е преку е-маил. Можете да ги контактирате преку е-маил на адресата info@kreditdirect.bg.

Кредирект обично одговара на е-маилови во рок од 24 часа, така да можете да очекувате брз одговор на вашите прашања или проблеми.

Третиот начин за контактирање на Кредирект е преку телефон. Ако имате најбрзо прашање или проблем, може да ги контактирате на телефонскиот број 0700 10 800. Телефонската линија е достапна секој ден од 08:00 до 20:00 часот, така што можете да очекувате брз одговор на вашето прашање или проблем.

Кредирект контакти за поддршка се достапни за сите клиенти кои имаат прашања или проблеми со своите кредити или услуги. Ние ги препорачуваме овие начини за контактирање на Кредирект, бидејќи овие контакти се најбрзи и најефикасни за решавање на вашите проблеми. Не се колебајте да ги контактирате Кредирект за поддршка, бидејќи тие се тука да ви помогнат.

Кредирект контакти за прашања за кредити и услуги

Кредирект е компанија која нуди различни видови на кредити и финансиски услуги во Бугарија. Ако имате прашања за кредитите и услугите на Кредирект, може да ги контактирате на нивните контакт броеви или да посетите нивниот веб сајт.

Кредирект контакти за прашања за кредити и услуги вклучуваат контакт форма на нивниот веб сајт. На контакт формата можете да ги пополните вашите прашања за кредитите и услугите на Кредирект и да ги испратите на нивната поддршка. Контакт формата е лесна за употреба и може да ви помогне да добиете брз одговор на вашите прашања.

Друг начин за контактирање на Кредирект е преку нивните социјални мрежи.

Кредирект е достапен на Facebook и LinkedIn, каде може да ги испратите вашите прашања и да ги добиете одговорите на нивната поддршка. Ова е одличен начин за контактирање на Кредирект, бидејќи можете да ги пратите вашите прашања и да ги добиете одговорите на вашите прашања на едно место.

Ако сакате да ги контактирате на Кредирект преку телефон, можете да ги повикате на телефонскиот број 0700 10 800. Телефонската линија е достапна секој ден од 08:00 до 20:00 часот, така што можете да очекувате брз одговор на вашето прашање или проблем.

Кредирект контакти за прашања за кредити и услуги се достапни за сите клиенти кои имаат прашања за кредитите и услугите на Кредирект. Бидејќи Кредирект е компанија која се грижи за своите клиенти, тие се тука да ви помогнат со сите вашите прашања и проблеми. Не се колебајте да ги контактирате Кредирект за поддршка, бидејќи тие се тука да ви помогнат.

Кредирект контакти за жалби и решавање на проблеми со кредитите

Кредирект е компанија која се грижи за своите клиенти и нуди различни видови на кредити и финансиски услуги во Бугарија. Но, понекогаш може да се случи да имате проблем со својот кредит или услуга на Кредирект. Во тој случај, Кредирект има на располагање различни начини за контактирање на нивната поддршка за жалби и решавање на проблеми со кредитите.

Прв начин за контактирање на Кредирект за жалби и решавање на проблеми со кредитите е преку контакт формата на нивниот веб сајт. На контакт формата можете да ги пополните вашите жалби и проблеми со кредитите на Кредирект и да ги испратите на нивната поддршка. Контакт формата е лесна за употреба и може да ви помогне да добиете брз одговор на вашите жалби и проблеми.

Друг начин за контактирање на Кредирект за жалби и решавање на проблеми со кредитите е преку е-маил.

Може да ги контактирате на е-маил адресата info@kreditdirect.bg и да им испратите вашите жалби и проблеми со кредитите. Кредирект обично одговара на е-маилови во рок од 24 часа, така што можете да очекувате брз одговор на вашите жалби и проблеми.

Ако сакате да ги контактирате на Кредирект за жалби и решавање на проблеми со кредитите преку телефон, можете да ги повикате на телефонскиот број 0700 10 800. Телефонската линија е достапна секој ден од 08:00 до 20:00 часот, така што можете да очекувате брз одговор на вашите жалби и проблеми.

Кредирект контакти за жалби и решавање на проблеми со кредитите се достапни за сите клиенти кои имаат жалби и проблеми со своите кредити и услуги на Кредирект. Бидејќи Кредирект е компанија која се грижи за своите клиенти и нивните потреби, тие се тука да ви помогнат со сите вашите жалби и проблеми. Не се колебајте да ги контактирате Кредирект за жалби и решавање на проблеми со кредитите, бидејќи тие се тука да ви помогнат.

         
Оценка: 4.5 / 5 (319 oценка)

Home » Кредирект контакти