Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 03.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредисимо рефинансиране

Какво е Кредисимо рефинансиране и какви са неговите предимства?

Кредисимо рефинансиране е финансов продукт, който се предлага от Кредисимо, като целта му е да помогне на клиентите да преструктурират своите кредити и да намалят месечните си вноски. Това е възможно благодарение на прехвърлянето на всички кредити в един голям кредит с по-ниска лихва.

Една от големите предимства на Кредисимо рефинансирането е, че клиентите могат да спестят пари, като намалят месечните си вноски и така да имат повече свободни средства за други нужди. Освен това, те могат да се освободят от натрупаните кредити и да започнат отново с по-лека финансова тежест.

Още едно предимство на услугата е, че чрез рефинансиране на Кредисимо, клиентите могат да подобрят своята кредитна история, като изплатят всички кредити и започнат да плащат навреме по новия кредит.

Това може да има положителен ефект върху бъдещите им заявки за кредити.

За да вземете предимство от рефинансирането на Кредисимо, трябва да имате поне един кредит, който да бъде прехвърлен в новия кредит. Освен това, трябва да имате стабилни доходи и добра кредитна история.

В крайна сметка, пренареждането на кредитите е един от най-добрите начини да се реструктурират кредитите и да се намалят месечните вноски. Това може да помогне на клиентите да постигнат по-голяма финансова стабилност и да имат повече свободни средства за други нужди.

Как да изберем най-доброто Кредисимо рефинансиране за нашите нужди?

Когато се реши да се използва Кредисимо рефинансиране, е важно да се избере най-добрият вариант за конкретните нужди на клиента. Това може да бъде постигнато чрез изследване на различните предложения на пазара и сравняването им.

Първата стъпка при избора на Кредисимо рефинансиране е да се определи колко пари са необходими и за какъв период. След това е важно да се изследват различните предложения на пазара и да се сравнят различните лихвени проценти и такси.

Освен това, клиентите трябва да се уверят, че избраният продукт отговаря на техните нужди и възможности.

Например, ако клиентът има ниски доходи, може да се наложи да избере продукт с по-дълъг период на годност, който да му даде повече време да изплати кредита.

След като клиентът е избрал най-добрия продукт за себе си, е важно да се свърже с Кредисимо и да се запознае с условията за кандидатстване. Това може да включва представяне на документи като лична карта, доказателство за доходи и кредитна история.

Накрая, изборът на най-доброто рефинансиране на кредита може да бъде труден процес, но е важно да се избере продукт, който отговаря на нуждите и възможностите на клиента. Това може да доведе до по-голяма финансова стабилност и по-малки месечни вноски.

Как да се кандидатстваме за Кредисимо рефинансиране и какви документи са ни необходими?

Когато клиентът е избрал най-добрия продукт за себе си, може да се кандидатства за Кредисимо рефинансиране. За да се кандидатства, е важно да се представят документи, които да потвърдят личната и финансова информация на клиента.

Първо, клиентът трябва да представи лична карта и доказателство за доходите си.

Това може да бъде заплатна листа, данъчна декларация или друг документ, който да потвърди годишния доход на клиента.

Освен това, клиентът трябва да представи информация за своите кредити и други задължения. Това може да включва кредитни карти, лизингови договори, ипотеки и други кредити.

Кредисимо ще извърши проверка на кредитната история на клиента и ще проучи възможността за рефинансиране на кредитите му. Ако клиентът е одобрен за Кредисимо рефинансиране, той ще получи нов кредит с по-ниска лихва и по-добри условия.

Важно е да се има предвид, че кандидатстването за рефинансиране на кредит може да отнеме време и да изисква допълнителна бюрокрация.

Освен това, клиентът трябва да внимава да не забавя с плащането на месечните вноски, за да не се влоши кредитната му история.

В крайна сметка, префинансирането на кредити е един от най-добрите начини за реструктуриране на кредитните задължения и намаляване на месечните плащания. За да се кандидатства за тази услуга, клиентът трябва да представи документи за личната си и финансова информация. След като бъде одобрен, клиентът ще получи нов кредит с по-добри условия и по-ниска лихва.

         
Оценка: 4.5 / 5 (204 oценка)

Home » Кредисимо рефинансиране