Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредитен калкулатор обб

Кредитен калкулатор обб

Кредитен калкулатор ОББ – защо ви е необходим?

Макар и да има известно подобрение в този аспект, процентът на лошите кредити през последните години все още остава твърде висок. Това до голяма степен се дължи на пасивността на потребителите и липсата на стремеж да бъдат по-информирани и да използват различни финансови инструменти, които биха могли да им бъдат от полза. Пример за такива финансови инструменти са кредитните калкулатори. Такъв могат да използват и клиентите на ОББ, за да вземат доста по-адекватни и прецизни решения по отношение на вземаните кредити.

Кредитен калкулатор ОББ е финансов инструмент, който е наличен на официалния уебсайт на банката. Той ви дава възможност да направите необходимите изчисления по отношение на кредита, който ви предстои да вземете. Посредством употребата на кредитен калкулатор ОББ ще можете да се уверите, че офертата за кредит, която сте избреали, както и заявената сума и срок за погасяване, са наистина удачен вариант от гледна точка на вашите нужди, изисквания и интереси във финансов аспект.

Кредитен калкулатор ОББ – какви точно са ползите от него?

Употребата на кредитни калкулатори носи значителни ползи за потребителите, на които им предстои да кандидатстват за кредити. Благодарение на калкулаторите въпросните потребители ще разберат точно колко биха им стрували съответните кредити. Или казано с други думи, колко ще трябва да платят за тяхното погасяване. По този начин потребителите ще могат да преценят дали наистина вземането на набелязания кредит е добро решение, отговарящо на техните финансови възможности и платежоспособност. Ако отговорът на този въпрос е положителен, ще имат възможност с помощта на направените изчисления и да си съставят адекватен погасителен план, с който да си гарантират гладкото и безпроблемно изплащане на кредита.

Кредитен калкулатор ОББ е изключтелно достъпен и лесен за употреба от страна на всеки един клиент на банката. Всичко, което се изисква от вас, е да въведете сумата, за която имате намерение да кандидатствате, както и желания срок за погасяване. Веднага след това кредитен калкулатор ОББ ще ви покаже какви месечни вноски ще се изисква от вас да плащате в рамките на съответния погасителен период.

Кредитен калкулатор ОББ – съвети относно употребата му

Завършваме с няколко полезни съвета относно употребата на кредитен калкулатор ОББ. Най-важното е да си извадите правилните изводи от неговото използване още преди да кандидатствате за съответния кредит. Както вече отбелязахме, основната функция на калкулатора е да ви ориентира относно това дали дадена оферта за кредит е подходяща за вас. След като вече сте взели кредита, нямате право на избор и ще трябва да се съобразявате с условията, отбелязани в договора. Така че вниманието точно в този момент преди самото кандидатстване е от ключово значение за вас като клиенти.

След като сте използвали по предназначение кредитен калкулатор ОББ и сте взели подходящ за вас кредит, има още една стъпка, която ще ви осигури неговото гладко и безпроблемно изплащане. Става въпрос именно за проявяването на отговорно потребителско поведение в рамките на периода, предвиден за погасяване. Потребителско поведение, при което разходите са добре контролирани, и не се превишава границата, която би поставила в риск вашата финансова сигурност. Практикувайте подобно потребителско поведение, за да си спестите редица главоболия и проблеми в края на погасителния период.

         
Оценка: 4.5 / 5 (490 oценка)

Home » Кредитен калкулатор обб