Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:56


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредитен калкулатор

Кредитен калкулатор

Кредитен калкулатор – същност и предназначение

Кредитен калкулатор наричаме онлайн приложение, което все повече се използва от потребителите на бързи кредити през последните години. То служи за изчисляване на всички средства, които съответният потребител би бил длъжен да плати за погасяване на взетия кредит. Ползите от употребата му са безспорни и затова специалистите в тази сфера препоръчват да не бъде пренебрегван. Избирането на удачен кредитен калкулатор ще ви позволи доста по-бързо и лесно да сравните различните оферти за кредит, измежду които се колебаете. Благодарение на това сравнение ще можете да се насочите към най-изгодната сред тях, отговаряща в максимална степен на вашите нужди, изисквания и интереси. Полезността им за потребителите е безспорна, а вече дори са се превълналии в част от елементите, които задължително присъстват на платформите предлагащи кредити, с цел улесняване на потребителя при избор на кредитни продукти. Освен за потребителите служат и като ценен инструмент и за служителите в банковите и небанковите институции, улеснявайки значително работата им.

Кредитен калкулатор – как работи?

Повечето приложения от типа кредитен калулатор, които могат да се открият в мрежата, са изключително удобно и достъпно направени за средностатистическия потребител. Така че едва ли ще имате някакъв проблем в рамките на работата си с тях. Всичко, което се изисква от вас, е да въведете в съответните полета базовите условия по кредита, предлагани ви от дадена фирма. Става въпрос за аспекти като размера на сумата, за която имате намерение да кандидатствате, лихва, месечни вноски, както и целия период за изплащане на кредита. След като ги въведете, използваният кредитен калкулатор ще изчисли крайната сума, която би ви се наложило да платите, и годишния процент на разходите. Оттам нататък ще ви е доста лесно да прецените коя оферта за кредит е най-изгодната за вас. Може да използвате кредитен калкулатор и при изчисляване на разходи или спестени лихви при предсрочно върнати кредити. След като се спрете на изгодните за вас условия, може от него директно да преминете към кандидатстване за кредит.

Кредитен калкулатор – използвайте го за всякакви типове кредити

Предлагаме ви отпускане на различни типове кредити, в зависимост от моментните ви нужди. При нас можете да кандидатствате за бърз кредит до заплата, който би ви послужил за покриване на текущи разходи. По отношение на тази услуга сумите, за които имате възможност да кандидатствате, варират между 50 и 1000 лв, а срокът за погасяване на кредита ще бъде от 5 до 45 дни. Също така предлагаме и кредит на месечни вноски за хората, на които са им необходими по-големи суми или пък по-дълги срокове за връщането им. Насочвайки се към услугата ни за кредит на месечни вноски, ще можете да избирате измежду суми от 400 до 5000 лв и срокове за погасяване от 2 до 12 месеца. След като изберете конкретна сума и срок, ще ви изпратим подробно описание и на останалите условия по кредита. Можете да си направите съответните пресмятания с помощта на избран от вас кредитен калкулатор и да прецените дали офертата ни отговаря на вашите нужди към настоящия момент. Използването на кредитен калкулатор ви спестява време и изчисления при избор на кредитен продукт.

         
Оценка: 4.6 / 5 (386 oценка)

Home » Кредитен калкулатор