Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредитен регистър-длъжници

Кредитен регистър-длъжници

Кредитен регистър-длъжници – какво трябва да знаете по темата?

Когато става въпрос за темата Кредитен регистър-длъжници, на първо място е необходимо да се изясни каква е ролята на въпросния кредитен регистър. Това е Централния кредитен регистър на БНБ, чиято цел е да събере на едно място цялата информация за кредитополучателите. По този начин въпросната информация ще бъде прецизно структурирана и ще могат да се правят бързи и лесни справки както от страна на самите кредитополучатели, така и на банките и фирмите за бързи кредити.

Каква точно информация за длъжниците се съдържа в Централния кредитен регистър? Отговорът на този въпрос е на практика цялата информация, която изгражда техните кредитни досиета. В това число информация за наличните кредити, за прогреса на тяхното погасяване, за съществуващи стари и неизплатени задължения, и т. н. Всичко, което може да даде представа за настоящата платежоспособност на длъжниците и за цялостната им коректност и надеждност като платци. В следващите абзаци ще научите малко повече подробности за темата Кредитен регистър-длъжници.

Кредитен регистър-длъжници – на кого е нужна информацията?

Друг важен въпрос относно темата Кредитен регистър-длъжници е на кого е нужна информацията за длъжниците от Централния кредитен регистър. На първо място на самите длъжници. Редовно правените справки в Централния кредитен регистър ще ви помогнат винаги да бъдете наясно със своето актуално кредитно досие. Кредитно досие, което на практика определя възможностите и перспективите пред вас във финансов план в близко и по-далечно бъдеще. Освен това посредством подобни справки бихте могли да разберете за налични стари и неизплатени задължения, както и да вземете адекватни мерки за тяхното изчистване.

Информацията, свързана с Кредитен регистър-длъжници, е необходима също така на банките и фирмите за бързи кредити. Преди да отпуснат даден кредит, те трябва да се запознаят с кредитното досие на потребителя. До голяма степен от въпросното кредитно досие зависи дали потребителите ще бъдат одобрени за желания кредит или не. Това важи в особена степен при банките, които много трудно отпускат кредити на хора с лоша кредитна история.

Кредитен регистър-длъжници – полезни съвети

Завършваме с няколко полезни съвета за вас, свързани с темата Кредитен регистър-длъжници. Старайте се редовно да правите справки в кредитния регистър относно своите кредити и задължения. Както вече отбелязахме, това може да ви ориентира доста по-добре относно вашите финансови перспективи в близко и далечно бъдеще, както и да ви помогне да разберете за грешки и несъответствия относно погасяването на дадено старо задължение. Вече е налице онлайн кредитен регистър, благодарение на който не е нужно да се разкарвате до централния офис на БНБ за подобни справки.

Също така е добре да правите определени целеви справки, свързани с конкренти поводи, отнасящи се до темата Кредитен регистър-длъжници. Например след като сте приключили с погасяването на голям по своите размери кредит и искате да се уверите, че всичко е наред и задълженията ви са напълно заличени. Или пък когато ви предстои кандидатстване за нов кредит и държите да сте сигурни, че в кредитното ви досие няма нищо, което би ви попречило да получите желаната финансова подкрепа.

         
Оценка: 4.5 / 5 (595 oценка)

Home » Кредитен регистър-длъжници