Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити без доказване на доход

Кредити без доказване на доход

Кредити без доказване на доход – предназначение

Все по-популярната през последните години услуга Кредити без доказване на доход е една отлична алтернатива на традиционните банкови кредити. Банкови кредити, при които задължително се иска от потребителя представяне на трудов договор като доказателство за наличие на редовни доходи. Уверено можем да кажем, че тази практика е крайно остаряла и несъответстваща на съвременните тенденции в живота и работата на хората. Вече има много хора, които не работят на трудов договор и които не бива да бъдат ограничавани по отношение на възможностите си за получаване на желаната финансова подкрепа.

От услугата Кредити без доказване на доход биха могли да се възползват редица групи потребители, които трудно ще отговорят на условията за стандартните банкови кредити. Като примери за такива групи бихме дали потребителите, работещи на граждански договор или пък тези, упражняващи свободни професии. Услугата е и възможност за кредитната сфера да разшири своя пазар и да се утвърди като сфера, която е наистина адекватна на актуалните тенденции в живота и бизнеса.

Кредити без доказване на доход – бързина и удобство

Отпадането на нуждата от представяне на трудов договор и други документи за удостоверяване на получаваните доходи спомага също така за повишаването на бързината и удобството на услугата Кредити без доказване на доход. Липсата на излишни бюрократични спънки играе роля за съкращаването до минимум на времетраенето на процедурите за кандидатстване и одобрение за съответния кредит. Така желаните парични средства стигат възможно най-бързо до сметката на потребителя, позволявайки му да се справи успешно и навременно с финансовите предизвикателства, пред които е изправен.

За услугата Кредити без доказване на доход може да се кандидатства изцяло онлайн, без въобще да е необходимо потребителят да излиза от дома или офиса си. Всичко, което трябва да направи, е просто да подаде една стандартна форма за кандидатстване и да изчака отговор от кредитора. Отговор, който в повечето случаи идва в рамките на минути. Ако всичко е наред с кандидатурата му, потребителят може да получи съответната сума по сметката си още на същия ден.

Кредити без доказване на доход – за нашите оферти

Предлагаме ви оферти за кредити без доказване на доход, които са максимално изгодни за вас като клиенти. Оферти за кредити без доказване на доход, при които кандидатстването става изключително бързо и лесно, а парите се превеждат по сметката на потребителя веднага след полученото одобрение. Първата сред тези оферти е за своеобразен бърз кредит до заплата. При нея получавате възможност да кандидатствате за суми от 50 до 1000 лева. Срокът за връщане на въпросните суми пък е възможно да бъде между 5 и 45 дни.

Разбира се, бързият кредит до заплата служи най-вече за покриване на стандартните ежедневни разходи на потребителя. Ако имате нужда от по-голяма сума, ви съветваме да се насочите към офертата ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук вече сумите, за които ще можете да кандидатствате, са от 400 до 5000 лева. Докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца. Изцяло от вас зависи да си изберете съотношение между тези два показателя, което ви удовлетворява.

         
Оценка: 4.8 / 5 (178 oценка)

Home » Кредити без доказване на доход