Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити без поръчител

Кредити без поръчител

Кредити без поръчител – същност и значение на услугата

Услугата „Кредити без поръчител“ е все по-актуална и търсена през последните години в сферата на бързите кредити. Тя дава възможност на хора с лоша кредитна история да кандидатстват и да бъдат одобрени за бърз кредит, без за целта да е нужно да си търсят поръчител. Поръчителят е физическо лице, което изпълнява ролята на гарант при вземането на кредита. Подписвайки се под договора за кредит, то се задължава да отговаря с цялото си имущество за коректното погасяване на съответния кредит от страна на длъжника. Практиката за изискване на поръчител е често срещана при банковите заеми, тъй като банките държат на вземането на всички предпазни мерки срещу некоректни длъжници. Фирмите за бързи кредити обаче не са толкова стриктни в своите изисквания и безпроблемно отпускат кредити без поръчител.

Кредити без поръчител – какви са конкретните условия?

Предлагаме ви опции за вземане на бързи кредити без поръчител, които отговарят в максимална степен на вашите нужди и интереси. Можете да вземете такъв заем до заплата с размер от 50 до 1000 лв и срок за връщането му от 5 до 45 дни. Ако пък ви трябва по-голяма сума или по-дълъг срок за връщане, бихте могли да се насочите към нашите кредити без поръчител на месечни вноски. При тях имате възможност да избирате между суми от 400 до 5000 лв и срок за погасяване от 2 до 12 месеца. Заложете на опцията, която най-добре би ви послужила за покриване на текущите разходи и същевременно би ви позволила впоследствие да върнете взетите кредити без поръчител напълно коректно и навременно.

Кредити без поръчител – кои са най-важните предимства за клиента?

Най-важното преимущество на услугата „Кредити без поръчител“ е, че ви дава възможност да кандидатствате за желания заем, дори кредитната ви история дотук да не е особено благоприятна. Често се случва хора с лоша кредитна история, които не отговарят на критериите за кандидатстване за банкови кредити, да не могат да си намерят и поръчител. Благодарение на услугата „Кредити без поръчител“ обаче няма да е нужно да си търсите такъв, а ще можете директно да кандидатствате и да получите необходимата ви сума по най-бързия начин.

Използвайки услугата „Кредити без поръчител“, също така ще си спестите неудобството да споделяте пред близки и приятели за своите финансови затруднения, както и да ги молите да ви станат поръчители. Тази услуга ще ви предостави ефективно и същевременно максимално дискретно решение за проблемите ви. За кратък период от време ще можете да си стъпите отново на краката, да върнете взетите кредити без поръчител и да оставите всички притеснения и неприятни моменти зад гърба си.

         
Оценка: 4.6 / 5 (436 oценка)

Home » Кредити без поръчител