Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити до заплата

Кредити до заплата

Кредити до заплата – същност и предназначение

Кредити до заплата е услуга, която стана доста популярна през последните години в кредитната сфера. Тя се изразява в предоставяне на малки по своите суми кредити, които най-често служат на потребителите да покриват своите разходи до получаването на следващата заплата. Вземането на такива кредити се налага най-вече когато заплатата на съответния човек е била забавена от неговия работодател или пък когато са налице спешни плащания, които той трябва да направи. Тези кредити са предназначени за краткосрочно ползване и връщане веднага след получаването на съответната заплата.

В стандартния случай отпусканите кредити до заплата се употребяват за покриване на текущи разходи на потребителя – за храна, за битови сметки и т. н. Към тази услуга бихте могли да се насочите и ако имате стари неизплатени задължения, чийто срок за погасяване вече изтича. Най-важното е да прецените внимателно и прецизно своите нужди, и да вземете кредит с размер, който ще отговори в оптимална степен на тези нужди и няма да ви затрудни с последващото погасяване.

Кредити до заплата – предимства на услугата

Първото преимущество на услугата Кредити до заплата е нейната бързина. Тя дава възможност на потребителите, които са останали „на червено“ поради забавяне на заплатата от страна на работодателя например, да получат веднага желаните финансови средства. Финансови средства, които са им крайно необходими за покриване на жизненоважни разходи, както и за погасяване на определени сметки и задължения. Повечето фирми за бързи кредити предлагат и кандидатстване онлайн, при което одобрението може да бъде факт буквално в рамките на минути.

Като предимство на услугата Кредити до заплата трябва да отбележим също така сравнително лесното им погасяване. От една страна, става въпрос за малки суми, които в повечето случаи отговарят напълно на доходите на потребителя и на финансовите му възможности. От друга, самото наименование „до заплата“ е свързано с очакване за скорошно получаване на следващата заплата от страна на потребителя. Заплата, която той ще може да използва за коректното и навременно погасяване на кредита, без никакви проблеми и затруднения.

Кредити до заплата – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Когато става въпрос за услугата Кредити до заплата, най-добрата опция за вас на пазара би била да се възползвате от нашите изгодни оферти. Ние ви предлагаме кредити до заплата, които напълно ще отговорят на моментните ви нужди и изисквания. Кандидатстването става изцяло онлайн чрез попълване на един стандартен формуляр, а отговор ще получите в рамките на минути. Ако всичко е наред с вашата кандидатура, желаните финансови средства могат да бъдат преведени по сметката ви дори още на същия ден.

Офертата ни, която представлява същински бърз заем до заплата, включва отпускане на средства от 50 до 1000 лева със срок за погасяване от 5 до 45 дни. В случай, че имате нужда от по-голяма сума, можете да се насочите към предложението ни за бърз кредит на месечни вноски. При него вече отпусканите суми са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца. От вас зависи да прецените какво съотношение между сума и срок за погасяване би ви устройвало в оптимална степен.

         
Оценка: 4.8 / 5 (286 oценка)

Home » Кредити до заплата