Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:56


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити за пенсионери

Кредити за пенсионери

Кредити за пенсионери – значение

По традиция кредитните услуги са насочени най-вече към младите и активни хора. И това е напълно нормално, тъй като от една страна въпросните хора работят, развиват се професионално и съответно имат възможност да си плащат финансовите задължения, а от друга – техният живот е доста динамичен и съответно често имат нужда от допълнителни средства, за да реализират плановете и проектите си. В същото време обаче не бива да се забравя и за по-възрастните хора, а именно пенсионерите, на които също понякога биха могли да им трябват финансови средства, за да покрият свои спешни нужди.

За щастие през последните години фирмите за бързи кредити започват да обръщат малко по-сериозно внимание на пенсионерите като потребителска група. Вече се предлагат множество оферти за кредити за пенсионери, от които възрастните хора биха могли да се възползват. Кредити за пенсионери, които са съобразени с техните нужди, финансови възможности и начин на живот, и ще им помогнат да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени.

Кредити за пенсионери – за какво се използват?

Кредити за пенсионери може би се използват най-често за покриване на текущи разходи на възрастните хора, в това число на битови сметки. Те са идеалният вариант за вас, ако например трябва да извършите някакво плащане, чийто краен срок настъпва преди деня на получаване на следващата ви пенсия. Вземайки подобен кредит, ще можете да направите въпросното плащане в изискваните за това срокове. И впоследствие, когато получите своята пенсия, ще върнете без никакъв проблем взетия кредит.

Към офертите за кредити за пенсионери бихте могли да се насочите също така ако спешно са възникнали някакви разходи, които не сте предвиждали в своя бюджет. Обикновено тези разходи са медицински и са свързани с нуждата от заплащане за определени лекарства или пък за болнично лечение. Има обаче и редица други случаи, при които нуждата от извършване на спешни плащания да ви принуди да потърсите финансова подкрепа. Като например при нужда от извършване на неотложен ремонт в дома или пък от предоставяне на помощ на близък човек.

Кредити за пенсионери – възползвайте се от изгодните ни оферти!

Предлагаме ви оферти за кредити за пенсионери, които са съобразени с вашите нужди и изисквания, и ще ви помогнат да се справите напълно със своите финансови проблеми. Когато става въпрос за нужда от покриване на текущи разходи, които са в сравнително малки размери, бихте могли да се възползвате от нашите изключително изгодни предложения за бързи кредити. При тях сумите, измежду които имате възможност да избирате, са от 50 до 1000 лева. От друга страна, можете да посочите срок за връщане от 5 до 45 дни.

В ситуация, в която ви се налага да направите по-големи плащания, ви препоръчваме да се насочите към предложенията ни за кредити за пенсионери на месечни вноски. Тук сумите, които ще ви бъдат предложени, са от 400 до 5000 лева. В допълнение, ще ви бъде дадена възможност да заявите по-дълъг срок за погасяване на въпросния кредит, а именно от 2 до 12 месеца. Изберете съотношението между сума и срок за погасяване, което ви устройва в оптимална степен

         
Оценка: 4.9 / 5 (526 oценка)

Home » Кредити за пенсионери