Сума на заема

400 kn (53,09 €) 4800 kn (637,07 €)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 02.12.2022 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити независимо от ЦКР

Кредити независимо от ЦКР

Кредити независимо от ЦКР – какво означава абревиатурата „ЦКР“?

Абревиатурата „ЦКР“ идва от Централен кредитен регистър. Това е мястото, на което се съхраняват всички данни относно кредитите и заемите, отпускани от банкови и небанкови институции. Да имате добро или лошо ЦКР на практика означава вашата кредитна история досега да е благоприятна или пък не толкова. През последните години в сферата на бързите кредити стана особено популярна услугата „Кредити независимо от ЦКР“. Или казано с други думи, кредити, за чието получаване не ви е необходимо да имате добра кредитна история.

Кредити независимо от ЦКР – защо са необходими?

Кредити независимо от ЦКР са необходими, за да се разшири максимално кръгът от потребители, които имат достъп до този тип услуги. Много хора нямат възможността да кандидатстват за традиционните банкови кредити именно заради критериите, свързани с добрата кредитна история. Тези хора  трябва да се откажат от финансовата подкрепа, която им е толкова нужна в конкретния момент, или пък да си намерят поръчител или друг вид гаранция за последващото изплащане на кредита. Благодарение на услугата „Кредити независимо от ЦКР“ обаче дори потребителите с лоша кредитна история вече могат да получат желаните средства, с които да покрият своите текущи разходи и да си стъпят на краката.

Кредити независимо от ЦКР – при какви условия се отпускат?

Предлагаме ви два основни типа кредити независимо от ЦКР. Първият тип са т.нар. заеми до заплата, чиито размери могат да бъдат от 50 до 1000 лв, а сроковете за връщане са от 5 до 45 дни. След избиране на точна сума и срок за връщане ще ви предоставим и конкретните условия, при които бихте могли да вземете този тип кредит. Що се отнася до втората група кредити независимо от ЦКР, те са свързани с отпускане на по-големи суми и съответно предоставяне на по-дълги срокове за изплащането им. Става въпрос за заеми на месечни вноски с размери на сумите между 400 и 5000 лв, както и срокове за връщане между 2 и 12 месеца.

В случай на възникване на непредвидени обстоятелства, вследствие на които не можете да се справите с навременното връщане на взети кредити независимо от ЦКР, единственото мъдро решение е използване на опцията за удърлжаване сроковете на въпросните кредити. Възможно е да удължите сроковете за изплащане със 7, 15 или 30 дни. За целта обаче ще е нужно да заплатите допълнителна такса, равняваща се съответно на 10%, 20% или 35% от кредита. А когато кредитът е усвоен на месечни вноски, е задължително да се спазват определените в погасителния план дати за погасяване на вноските.      

         
Оценка: 4.6 / 5 (173 oценка)

Home » Кредити независимо от ЦКР