Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 17:03


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити онлайн с лошо цкр

Како да добиете кредит онлајн со лош кредитен резултат?

Како да добиете кредит онлајн со лош кредитен резултат?

Добивањето на кредит со лош кредитен резултат може да биде предизвик. Многу луѓе со лош кредитен резултат се соочуваат со одбивање на банките и други кредитни институции. Сепак, постојат начини да се добие кредит онлајн со лош кредитен резултат.

Прво, треба да се пронајде онлајн кредитен давател кој нуди кредити за лош кредитен резултат. Овие кредитни даватели обично имаат помалку строги критериуми за одобрување на кредити и можат да бидат посебно корисни за луѓе со лош кредитен резултат.

Второ, треба да се подготвите за аплицирање за кредит.

Ова вклучува да го процените својот кредитен резултат и да го исправите сè што е можно да се подобри. Тоа може да вклучува плаќање на долгови, исправување на неточности во кредитниот извештај и слично.

Трето, треба да се подготвите за аплицирање за кредит со лош кредитен резултат. Ова вклучува да го подготвите своето доказателство за приход, да го подготвите својот банков извештај и да го подготвите својот личен идентификациски документ.

Конечно, треба да се запомни дека кредитите онлајн со лош кредитен резултат обично имаат поголеми каматни стапки и поголеми трошоци. Затоа, треба да се проценат сите алтернативи и да се одбере најдобрата опција за вашите потреби и финансиски можности.

Кои се најдобрите онлајн кредити за лош кредитен резултат?

Кои се најдобрите онлајн кредити за лош кредитен резултат?

Кога станува збор за добивање на кредит со лош кредитен резултат, постојат многу онлајн кредитни даватели кои нудат оваа услуга. Сепак, не сите кредитни даватели се еднакво квалификувани и некои можат да бидат поскапи од други. Еве некои од најдобрите онлајн кредити за лош кредитен резултат:

1.

CashUSA – CashUSA е онлајн кредитен давател кој нуди кредити од $ 500 до $ 10,000. Овој кредитен давател има помалку строги критериуми за одобрување на кредити и може да биде посебно корисен за луѓе со лош кредитен резултат.

2. BadCreditLoans.com – BadCreditLoans.com е друг онлајн кредитен давател кој нуди кредити за лош кредитен резултат. Овој кредитен давател има помалку строги критериуми за одобрување на кредити и може да биде посебно корисен за луѓе со лош кредитен резултат.

3.

PersonalLoans.com – PersonalLoans.com е онлајн кредитен давател кој нуди кредити од $ 1,000 до $ 35,000. Овој кредитен давател има помалку строги критериуми за одобрување на кредити и може да биде посебно корисен за луѓе со лош кредитен резултат.

4. OppLoans – OppLoans е онлајн кредитен давател кој нуди кредити од $ 500 до $ 5,000.

Овој кредитен давател има помалку строги критериуми за одобрување на кредити и може да биде посебно корисен за луѓе со лош кредитен резултат.

5. CreditLoan.com – CreditLoan.com е онлајн кредитен давател кој нуди кредити од $ 250 до $ 5,000. Овој кредитен давател има помалку строги критериуми за одобрување на кредити и може да биде посебно корисен за луѓе со лош кредитен резултат.

Секој од овие кредитни даватели има свои предности и недостатоци, затоа треба да се проценат сите алтернативи и да се одбере најдобрата опција за вашите потреби и финансиски можности. Но, важно е да се има предвид дека кредитите онлајн со лош кредитен резултат обично имаат поголеми каматни стапки и поголеми трошоци.

Како да го подобрите својот кредитен резултат за да добиете поволен онлајн кредит?

Како да го подобрите својот кредитен резултат за да добиете поволен онлајн кредит?

Добивањето на кредит со лош кредитен резултат може да биде предизвик, но подобрувањето на својот кредитен резултат може да ви помогне да добиете поволен онлајн кредит. Еве некои начини да го подобрите својот кредитен резултат:

1. Плаќајте ги своите долгови на време – еден од најважните начини за подобрување на кредитниот резултат е плаќање на долговите на време.

Ако имате закаснети плаќања, обидете се да ги платите што е можно побрзо.

2. Исправете ги неточностите во кредитниот извештај – ако имате неточности во кредитниот извештај, тоа може да влијае на вашиот кредитен резултат. Обидете се да ги исправите сите неточности што е можно побрзо.

3.

Намалете го својот долг – ако имате премногу долгови, тоа може да влијае на вашиот кредитен резултат. Обидете се да ги намалите своите долгови што е можно побрзо.

4. Не отварајте нови кредитни сметки – отварањето на нови кредитни сметки може да влијае на вашиот кредитен резултат.

Обидете се да не отварате нови кредитни сметки, особено ако имате лош кредитен резултат.

5. Користете го кредитот со умереност – користењето на кредитот со умереност може да ви помогне да го подобрите својот кредитен резултат. Обидете се да не го прекорачувате својот кредитен лимит и да го плаќате својот кредит на време.

Со применување на овие совети, може да го подобрите својот кредитен резултат и да добиете поволен онлајн кредит. Сепак, треба да се има предвид дека подобрувањето на кредитниот резултат може да потрае време и треба да бидете постојани и стрпливи.

         
Оценка: 4.9 / 5 (482 oценка)

Home » Кредити онлайн с лошо цкр