Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити от банки без поръчител

Кредити от банки без поръчител

Кредити от банки без поръчител – същност

За да отпуснат кредити на потребители с малка или неособено добра кредитна история, банките обикновено изискват от съответните потребители да си намерят поръчител. Поръчителят по кредит е лице, което гарантира, че въпросният кредит ще бъде изплатен коректно и навременно от кредитополучателя. Той на практика носи еднаква отговорност с титуляра за погасяването на кредита. Ако в даден момент кредитополучателят спре да плаща своите месечни вноски, то тогава оставащата сума за връщане ще бъде потърсена от поръчителя.

Напоследък обаче има промяна по отношение на тази политика на банките. В опит да направят своите кредитни услуги достъпни за значително по-широк кръг от потребители, те са склонни да премахнат изискването за поръчител. Така се появи и все по-популярната услуга за отпускане на кредити от банки без поръчител. Кредити от банки без поръчител е услуга, която отговаря на съвременните тенденции на пазара и на изискванията на потребителите. В следващите редове ще ви разкажем малко повече за нейните ползи и преимущества.

Кредити от банки без поръчител – преимущества

Може би най-сериозното преимущество на услугата, свързана с отпускане на кредити от банки без поръчител, се отнася до нейната достъпност за широк кръг от потребители. Благодарение на тази услуга вече от банкови кредити биха могли да се възползват младите хора, които нямат особен опит с такъв тип услуги, както и потребителите, чиято кредитна история не е особено добра. В крайна сметка дори да сте допуснали определени финансови грешки в миналото, трябва да имате възможността да получите финансова подкрепа при нужда, нали?

Услугата, свързана с отпускане на кредити от банки без поръчител, също така ви позволява да си набавите необходимите финансови средства, без да изпитвате притеснението и дискомфорта от търсенето на поръчител. Съвсем естествено е да не се чувствате комфортно, когато ви се налага да споделяте своите финансови проблеми с близките и приятелите си, и да ги молите да ви станат поръчители. Ползвайки споменатата услуга, ще си спестите подобен дискомфорт и ще запазите желаното ниво на дискретност относно личните си финанси.

Кредити от банки без поръчител – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Когато става въпрос за кредити от банки без поръчител, определено може да се каже, че през последните години тези услуги се промениха осезаемо в положителна посока. Това важи и по отношение опростяването на процедурите за кандидатстване за съответните кредити от банки без поръчител, както и във връзка със съкращаването на сроковете за достигане на средствата до крайния потребител. Все още обаче въпросните банкови услуги трудно могат да се конкурират с тези на фирмите за бързи кредити, при които кандидатстването става за минути, а превеждането на средствата е възможно да се осъществи на същия ден.

Ако ви трябва бърз кредит без поръчител и без излишни формалности, спокойно можете да се обърнете към нас. Две са основните оферти, които бихме ви препоръчали. Първата е за бърз кредит до заплата, при който сумите са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. И втората е за кредит на месечни вноски, подходящ за хората, на които им е необходима по-голяма сума. Тук сумите са от 400 до 5000 лева, а сроковете за връщането им – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.9 / 5 (544 oценка)

Home » Кредити от банки без поръчител