Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:21


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити при лоша кредитна история

Како да добиете кредит при лоша кредитна история?

Кредити при лоша кредитна история се често сметаат за тешки за добивање, но тоа не мора да биде така. Има неколку начини да се добие кредит, дури и ако имате лоша кредитна историја. Еве неколку совети за добивање кредит при лоша кредитна историја:

1.

Потражете помош од кредитен консултант: Кредитен консултант може да ви помогне да го разберете вашиот кредитен статус и да ви даде совети за подобрување на историјата. Тие можат да ви помогнат да го пронајдете најдобриот кредит за вас.

2. Потражете кредит од онлајн кредитори: Има многу онлајн кредитори кои нудат кредити при лоша кредитна историја. Овие кредитори обично имаат помалку строги услови за добивање на кредити и можат да ви помогнат да го добиете кредитот што ви треба.

3.

Потражете кредит од кредитни сооперативи: Кредитните сооперативи се некој вид на банки кои се сопственост на членовите. Овие сооперативи обично имаат помалку строги услови за добивање на кредити и можат да ви помогнат да го добиете кредитот што ви треба.

4. Потражете кредит од пријател или роднина: Ако имате пријател или роднина која е спремна да ви помогне, може да земете кредит од нив.

Ова може да биде добра опција, но треба да бидете сигурни дека ќе го вратите кредитот во договорениот рок.

5. Потражете кредит со залог: Ако имате нешто што може да го заложите, како на пример автомобил или недвижнина, може да земете кредит со залог. Ова може да биде добра опција, но треба да бидете сигурни дека ќе го вратите кредитот во договорениот рок.

Со овие совети, може да го добиете кредитот што ви треба, дури и ако имате лоша кредитна историја. Но, треба да бидете сигурни дека ќе го вратите кредитот во договорениот рок и да го користите со разум.

Кои се опциите за кредити при лоша кредитна история?

Кога имате лоша кредитна историја, може да се чини дека нема многу опции за добивање на кредит. Но, постојат неколку опции за кредити при лоша кредитна историја. Еве неколку опции за кредити при лоша кредитна историја:

1.

Кредити со високи каматни стапки: Кога имате лоша кредитна историја, може да бидете приморани да земете кредит со високи каматни стапки. Овие кредити можат да бидат скапи, но можат да ви помогнат да го добиете кредитот што ви треба.

2. Кредити со залог: Кредитите со залог се кредити каде што мора да го заложите нешто како гаранција за кредитот. Овие кредити обично имаат помалку строги услови за добивање на кредити и можат да бидат добра опција за луѓе со лоша кредитна историја.

3.

Кредити од кредитни сооперативи: Кредитните сооперативи се некој вид на банки кои се сопственост на членовите. Овие сооперативи обично имаат помалку строги услови за добивање на кредити и можат да бидат добра опција за луѓе со лоша кредитна историја.

4. Кредити од онлајн кредитори: Има многу онлајн кредитори кои нудат кредити при лоша кредитна историја.

Овие кредитори обично имаат помалку строги услови за добивање на кредити и можат да ви помогнат да го добиете кредитот што ви треба.

5. Кредити од пријател или роднина: Ако имате пријател или роднина која е спремна да ви помогне, може да земете кредит од нив. Ова може да биде добра опција, но треба да бидете сигурни дека ќе го вратите кредитот во договорениот рок.

Со овие опции, може да го добиете кредитот што ви треба, дури и ако имате лоша кредитна историја. Но, треба да бидете внимателни и да го користите кредитот со разум.

Како да подобрите својата кредитна историја и да добиете кредит?

Ако имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да го добиете кредитот што ви треба. Но, има неколку начини да ја подобрите својата кредитна историја и да го зголемите шансата за добивање на кредит. Еве неколку совети за подобрување на својата кредитна историја:

1.

Платете ги сите рачуни на време: Еден од најважните начини за подобрување на кредитната историја е да ги платите сите рачуни на време. Ако ги платите рачуните на време, тоа ќе го подобри вашиот кредитен статус и ќе го зголеми шансата за добивање на кредит.

2. Редовно проверувајте го вашиот кредитен извештај: Редовното проверување на вашиот кредитен извештај може да ви помогне да го забележите било какви грешки или неправилности во вашата кредитна историја. Ако забележите некоја грешка, треба да ја пријавите на кредитната агенција.

3.

Избегнувајте да земате повеќе кредити од она што може да ги вратите: Ако земете повеќе кредити од она што може да ги вратите, тоа може да го уништи вашиот кредитен статус. Затоа, треба да бидете внимателни и да земете само она што ви треба.

4. Платете ги долговите: Ако имате долгови, треба да ги платите што е можно побрзо.

Ако ги платите долговите, тоа ќе го подобри вашиот кредитен статус и ќе го зголеми шансата за добивање на кредит.

5. Потражете помош од кредитен консултант: Кредитен консултант може да ви помогне да го разберете вашиот кредитен статус и да ви даде совети за подобрување на историјата. Тие можат да ви помогнат да го подобрите вашиот кредитен статус и да го зголемите шансата за добивање на кредит.

Со овие совети, може да го подобрите својата кредитна историја и да го зголемите шансата за добивање на кредит при лоша кредитна историја. Но, треба да бидете внимателни и да го користите кредитот со разум.

         
Оценка: 4.7 / 5 (162 oценка)

Home » Кредити при лоша кредитна история