Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити с лоша кредитна история

Кредити с лоша кредитна история

Кредити с лоша кредитна история – възможни ли са?

Доскоро отпускането на кредити с лоша кредитна история беше доста трудно постижимо. Това се дължеше най-вече на солидната доза консерватизъм и дори закостенялост в поведението на банките по отношение на предлаганите на клиентите кредитни услуги. Като цяло банковите институции имат строги критерии във връзка с кандидатстването и одобрението за кредит, на които потребителите трябва да отговорят. Един от тези критерии е свързан с наличието на добра кредитна история, която им служи като доказателство, че съответният потребител е достатъчно отговорен и надежден платец, и знае как да управлява личните си финанси.

През последните години обаче отпускането на кредити с лоша кредитна история стана не само възможна, но и доста разпространена практика в кредитната сфера. Това се дължи най-вече на гъвкавостта на компаниите за бързи кредити, както и на стремежа им да отговорят в оптимална степен на тенденциите на пазара и на нуждите и изискванията на съвременните потребители. В резултат вече дори някои банки започват да занижават критериите си и да правят компромиси по отношение на кредитната история.

Кредити с лоша кредитна история – какви са техните преимущества?

Практиката за отпускане на кредити с лоша кредитна история си има своите преимущества както за самите потребители, така и за фирмите за бързи кредити. Ще започнем с преимуществата за потребителите. Наличието на подобни кредити допринася за разширяването на кръга от потребители, получаващи достъп до услугите на кредитната сфера. Това означава, че по-голям брой хора вече имат възможността да получат допълнителна финансова подкрепа, когато им е нужна такава. Последното е особено важно преимущество, предвид голямата динамика и натовареност на съвременното ежедневие и потенциалната необходимост от извършване на определени финансови операции, която може да възникне във всеки един момент.

Отпускането на кредити с лоша кредитна история е от полза и за компаниите за бързи кредити. Посредством този тип услуга те биха могли да привлекат нови клиенти и да подобрят своите позиции на пазара. Можем уверено да кажем, че появяването на услугата спомогна за растежа и развитието на кредитната сфера през последните години, както и за максималното й приближаване към нуждите на днешните потребители.

Кредити с лоша кредитна история – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изключително изгодни оферти за кредити с лоша кредитна история. Оферти за кредити с лоша кредитна история, от които могат да се възползват максимално широк кръг от потребители. Кандидатстването за кредит при нас става изцяло онлайн, като единственото нещо, което се изисква от вас, е да попълните и изпратите стандартен формуляр за кандидатстване. Формуляр за кандидатстване, съдържащ главно данни от личната ви карта – имена, ЕГН, номер на документа, адрес и т. н. Отговор ще ви бъде върнат в рамките на минути, а при одобрение е възможно да получите парите по своята сметка още на същия ден.

Първата от изгодните ни оферти, които ще ви препоръчаме, е тази за бърз кредит до заплата. При нея се отпускат суми от 50 до 1000 лева, като сроковете за погасяване са в диапазона 5 – 45 дни. Ако пък имате нужда от по-голяма сума, е по-добре да се насочите към предложението ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук вече сумите са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.7 / 5 (177 oценка)

Home » Кредити с лоша кредитна история