Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит без лихва

Кредит без лихва

Кредит без лихва – възможна ли е тази опция?

Да, кредит без лихва не само е възможна опция, но и се среща все по-често в сферата на бързите кредити. По своята същност представлява промоционална оферта, предназначена за нови клиенти, които за първи път вземат бърз кредит. Тази оферта предоставя значителни ползи и преимущества за съответните потребители. Посредством кредит без лихва те имат възможност да получат необходимите им финансови средства, без върху въпросните средства да се начислява някаква лихва впоследствие. Така на практика ще върнете само и единствено финансовите средства, които сте взели, имайки на разположение достатъчен гратисен период, за да го направите.

Кредит без лихва – при какви условия се отпуска?

Макар да става въпрос за кредит без лихва, все пак има някои условия, свързани с отпускането му, на които трябва да обърнете внимание. Сумите, за които имате възможност да кандидатствате при този тип кредит, варират от 50 до 1000 лева. В същото време допустимите срокове за погасяване на кредит без лихва са от 5 до 30 дни. На практика това представлява един своеобразен безлихвен заем до заплата. Заем, който можете да използвате, за да покриете текущите си разходи или спешни задължения. Впоследствие го връщате по най-бързия начин и забравяте напълно за трудния във финансов аспект период, през който сте преминали. 

Кредит без лихва – съвети за гладко и безпроблемно изплащане 

Изплащането на кредит без лихва би трябвало да протече още по-гладко и безпроблемно от това на стандартните кредити поради липсата на начислявана лихва. За целта обаче е нужно и вие самите като кредитополучатели да имате разумно поведение и да вземате добре обмислени финансови решения. Съобразявайте всички правени разходи с вашата платежоспособност и възможностите ви да изплатите взетия кредит без лихва напълно коректно и навременно. По този начин ще избегнете потенциалните затруднения по отношение на изплащането, както и нуждата от вземане на допълнителни заеми за покриване на този и попадането в омагьосан кръг.

Все пак винаги може да се появят непредвидени обстоятелства, поради които да не сте способни да спазите предварително определените срокове за изплащане на взетия кредит без лихва. При такава ситуация единственото разумно решение е да поискате удължаване срока на съответния кредит. В зависимост от конкретните ви нужди, можете да удължите срока на кредит без лихва със 7, 15 или 30 дни. Имайте предвид обаче, че за всяка от тези опции ще ви се наложи да заплатите допълнителна такса върху взетия кредит без лихва – съответно 10%, 20% и 35%.   

         
Оценка: 4.9 / 5 (321 oценка)

Home » Кредит без лихва