Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит без поръчител

Кредит без поръчител

Кредит без поръчител – какви са недостатъците на поръчителството?

Преди да изясним същността на услугата Кредит без поръчител, е хубаво да поговорим за това защо е нужна тя и какви са недостатъците на поръчителството. Най-общо казано поръчителството е практика, при която потребителят, желаещ да получи кредит, си намира трето лице, което да гарантира за неговата платежоспособност. Ролята на въпросното лице, наричащо се поръчител, е много важна. Ако кредитополучателят наруши условията по кредита и не изплати коректно и навременно своите задължения, именно от поръчителя ще се търси оставащата част от дълга.

Както става ясно, поръчителите на практика поемат наравно със самия кредитополучател отговорността за коректното изплащане на всички задължения по кредита. Наличният финансов риск е причина все повече хора да отказват да станат поръчители, дори на свои близки или членове на семейството. Освен това немалко хора, кандидатстващи за кредит, се чувстват неудобно да споделят с близки и приятели за своите финансови проблеми, и да ги молят да им станат поръчители. В случай, че и вие сте сред тези хора, ви съветваме да се насочите към опцията Кредит без поръчител.

Кредит без поръчител – какво представлява услугата и кой я предоставя?

Кредит без поръчител е услуга, при която на потребителя се дава възможност да получи кредит, без да е необходимо да търси поръчител за целта. Тази услуга е чудесна възможност за потребителите с лоша кредитна история, които не желаят или не могат да си намерят поръчител. Тя става все по-популярна през последните години и играе важна роля в повишаването на достъпността на кредитните услуги за максимално широк кръг от хора.

Кой предоставя услугата Кредит без поръчител? Това са най-вече фирмите за бързи кредити, които са значително по-гъвкави от банковите институции по отношение модернизирането на своите услуги и адаптирането към променящите се тенденции на пазара и нужди на потребителите. Редица фирми за бързи кредити вече могат да ви предоставят кредит в рамките на броени часове и без да има нужда да представяте поръчител. Макар и при банките да се наблюдава известен напредък в този аспект, те все още са по-консервативни като кредитни институции и по-трудно биха отговорили в пълна степен на изискванията ви.

Кредит без поръчител – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за Кредит без поръчител, които са съобразени в максимална степен с нуждите на съвременните потребители. При нас процедурите по кандидатстване и одобрение за кредит са изключително опростени. Всичко, което трябва да направите, е да попълните стандартен формуляр за кандидатстване, съдържащ основно данни от личната ви карта, и да ни го изпратите онлайн. Ще ви върнем отговор в рамките на минути, а ако той е положителен, парите могат да бъдат преведени по сметката ви още на същия ден.

Когато става въпрос за услугата Кредит без поръчител, бихме могли да ви насочим към две наши базови оферти. Първата е за бърз кредит до заплата, който обикновено служи за покриване на текущи разходи. При него отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Ако имате нужда от по-голяма сума, заложете на офертата ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук вече сумите са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.9 / 5 (507 oценка)

Home » Кредит без поръчител