Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 17.06.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит груп

Кредит груп

Кредит Груп – представяне на компанията

София Комерс Кредит Груп АД е компания, която се занимава с отпускането на бързи кредити. Нейната основна цел е да отговори на нуждите на съвременните потребители от получаване на спешни финансови средства в максимално кратки срокове. Ползвайки услугите на финансовата институция, ще можете да си осигурите необходимите финансови средства, с които да покривате своите текущи разходи до получаването на следващата заплата или пък да покриете други задължения, чието погасяване няма как да бъде отложено във времето.

Какви точно услуги може да ви предложи Кредит Груп? От една страна компанията предлага бързи кредити, обезпечени с ипотека. Ипотеката на ваш застроен имот ще ви позволи да получите голям по своите размери кредит, напълно отговарящ на моментните ви потребности. От друга, можете да кандидатствате и за микрокредити, които се отпускат без никакво обезпечение. Сами преценете кой тип кредит би бил най-подходящ за вас на база на това от каква сума се нуждаете и какъв риск сте готови да поемете.

Кредит Груп – преимущества за потребителя

Използването на услугите на Кредит Груп ще ви осигури редица ползи и преимущества като потребители. Като най-важно преимущество може да се посочи тяхната бързина. Минимална е документацията, която се изисква от потребителя за кандидатстване за бърз кредит. След изпращане на кандидатурата, отговор се получава във възможно най-кратки срокове. Ако той е положителен, желаните финансови средства се превеждат по сметката на потребителя своевременно. Така предназначението на получения кредит ще може да бъде реализирано в пълна степен от страна на потребителя.

Налице са и редица екстри за клиентите, ползващи услугите за отпускане на бързи кредити на Кредит Груп. Пример за такава екстра е опцията, която се предоставя на клиента за отказ от кредита в рамките на 30 дни и връщане само и единствено на сумата, която е усвоил. Редовните клиенти на компанията получават и редица промоционални предложения, носещи им определена финансова изгода. При вземане на даден брой кредити от компанията е възможно следващият такъв да ви бъде отпуснат при 0% лихва.

Кредит Груп – полезни съвети

Завършваме с няколко съвета, които ще ви бъдат полезни, ако сте решили да ползвате услугите на Кредит Груп. Първото нещо, за което трябва да внимавате, е за каква точно сума ще кандидатствате. Уверете се, че въпросната сума отговаря на вашите финансови възможности и редовно получавани доходи, и ще можете впоследствие да я върнете заедно с дължимите лихви без никакъв проблем. Именно погрешната преценка при кандидатстване е основна причина за все още твърде високия процент на лоши кредити в сферата.

Също така бъдете сигурни, че избирате точния тип кредит от Кредит Груп, който в максимална степен отговаря на вашите нужди и интереси. Ако ви е необходима сравнително малка сума, е по-добре да заложите на бързите кредити без обезпечение, при които рискът за вас е минимален. В случай, че ви трябва голямо количество финансови средства, бихте могли да се насочите към ипотечните кредити на компанията. При подобен избор обаче ви съветваме предварително да си съставите ясен и изпълним план за погасяване, за да не рискувате загубата на собствеността върху вашето недвижимо имущество.

         
Оценка: 4.6 / 5 (261 oценка)

Home » Кредит груп