Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит до заплата без поръчител

Кредит до заплата без поръчител

Кредит до заплата без поръчител – същност и приложение

Същността на услугата Кредит до заплата без поръчител до голяма степен се определя от нейното наименование. Този кредит е предназначен да покрие нуждите на потребителя до получаването на следващата му заплата. За него най-често кандидатстват потребители, чиято заплата е била забавена от работодателя поради някакви причини. Дори и това забавяне да е съвсем кратко – в рамките на 1-2 седмици например, ако потребителят не разполага със солидни спестявания, за него може да се окаже доста сериозен проблем покриването на стандартните ежедневни разходи. Затова му е необходима допълнителна финансова подкрепа под формата на кредит.

Кои са приложенията на услугата Кредит до заплата без поръчител? Обикновено средствата, отпускани посредством този кредит, се използват за покриване на стандартните в ежедневието разходи, като например разходи за храна и транспорт. Също така въпросните средства биха могли да отидат за заплащане на основните битови сметки (ток, вода и т. н. ). А понякога потребителите ги използват за покриване на свои стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича.

Кредит до заплата без поръчител – достъпност

Важна отличителна характеристика на услугата Кредит до заплата без поръчител е, че тя предоставя достъп до преимуществата на кредитната сфера за максимално широк кръг от потребители. Причината за това се крие именно в отпадането на условието за представяне на поръчител по кредита. Условие, което банките обикновено поставят на потребители с липса на кредитна история или неособено добра такава. Така дори хора, допуснали определени финансови грешки в миналото, имат възможност да получат подкрепа, когато тя им е нужна.

Услугата Кредит до заплата без поръчител спестява значителен дискомфорт на потребителите. В крайна сметка не всеки е готов да споделя за финансовите си проблеми със своите близки и приятели, както и да ги моли да му станат поръчители. Благодарение на тази услуга вече ще можете да избегнете подобни неловки ситуации. Без да ви се налага да търсите поръчител, ще имате възможност да кандидатствате и получите желания кредит, с който ще разрешите финансовите си проблеми бързо, ефективно и дискретно.

Кредит до заплата без поръчител – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Нашите изгодни оферти за кредит до заплата без поръчител ще ви позволят да получите желаните финансови средства точно тогава, когато ви трябват най-много. Кандидатстването става изцяло онлайн, като от вас се изисква само да попълните една стандартна форма, съдържаща главно данни от личната ви карта. В рамките на минути след подаването на въпросната форма ще получите отговор на искането си за кредит. Ако той е положителен, е възможно парите да бъдат преведени по сметката ви още на сьщия ден.

Основната ни оферта за кредит до заплата без поръчител дава възможност на потребителите да кандидатстват за суми от 50 до 1000 лева, като срокът за погасяване може да бъде от 5 до 45 дни. Ако пък имате нужда от по-голяма сума или по-дълъг погасителен период, ви препоръчваме да се насочите към предложението ни за кредит на месечни вноски. При него допустимите суми са от 400 до 5000 лева, а сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.5 / 5 (334 oценка)

Home » Кредит до заплата без поръчител