Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит до заплата с лоша кредитна история

Кредит до заплата с лоша кредитна история

Кредит до заплата с лоша кредитна история – малък кредит

Услугата, свързана с отпускане на кредит до заплата с лоша кредитна история, става все по-популярна през последните години. По своята същност тя представлява един малък кредит, чиято сума е предназначена най-вече да удовлетвори текущите нужди на потребителя. Именно подобни малки суми, които е възможно да бъдат отпуснати в максимално кратки срокове, са най-необходими на потребителите в днешно време. Поради тази причина и пазарът на услугата се разраства непрекъснато и все повече фирми за бързи кредити я предлагат. Отпуснатият кредит до заплата с лоша кредитна история може да бъде използван за множество приложения. Обикновено потребителите го вземат когато поради някаква причина работодателят е забавил тяхната заплата и имат спешна нужда от средства за покриване на текущите си разходи (битови сметки, ежедневни разходи и т. н. ). Подобен кредит може да бъде изтеглен и за покриване на стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича. Това би ви позволило да избегнете просрочване на задълженията си и да си стъпите на краката във финансов аспект.

Кредит до заплата с лоша кредитна история – достъпен кредит

Втората отличителна черта на услугата, свързана с отпускане на кредит до заплата с лоша кредитна история, е нейната достъпност. Тя позволява на много по-широк кръг от потребители да се възползват от преимуществата на кредитната сфера. В това число и потребители, чиято кредитна история е пострадала поради допуснати грешки в миналото. В крайна сметка всеки един човек в даден момент би могъл да се нуждае от финансова подкрепа и трябва да разполага с опция, даваща му възможност да я получи, нали? Ползвайки услугата за кредит до заплата с лоша кредитна история, съответните потребители не само ще получат необхиодимата им финансова подкрепа, но и тази финансова подкрепа няма да дойде заедно с неблагоприятни за тях условия. Едно от условията, предизвикващи най-сериозен дискомфорт сред потребителите, е условието за намиране на поръчител за кредита. Напълно нормално е да се чувствате неудобно да споделяте със свой близки или приятели за финансовите си проблеми и да ги молите да ви станат поръчители. Благодарение на тази услуга обаче няма да е и нужно да го правите.

Кредит до заплата с лоша кредитна история – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

В състояние сме да ви предложим изгодни оферти за кредит до заплата с лоша кредитна история. Оферти, които ще ви помогнат да получите необходимата ви сума в максимално кратки срокове (възможно е още на същия ден) и да я използвате точно по предназначение. Когато става въпрос за кредит до заплата с лоша кредитна история, най-подходящата оферта, която бихме могли да ви препоръчаме, е тази за бърз кредит до заплата. При нея отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Разбира се, предлагаме и опция за хората, за които подобни суми не биха били достатъчни или пък които биха желали да разполагат с по-дълъг срок за погасяване. Ако и вие сте сред тези потребители, може да се ориентирате към офертата ни за бърз кредит на месечни плащания. Залагайки на въпросната оферта, вече ще можете да изтеглите кредит със сума от 400 до 5000 лева и срок за погасяване от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.9 / 5 (280 oценка)

Home » Кредит до заплата с лоша кредитна история