Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит до заплата

Кредит до заплата

Кредит до заплата- бързият начин да си осигурите къси пари за черни дни.

Заявката на кредит до заплата е сред най-добрите решения, когато имате нужда от пари, но нямате от кой да ги поискате.  Този вид заем се характеризира с малък размер на сумата и по тази причина се отпуска предимно от кредитни институции. За суми от порядъка на 500-800 лв. банките обикновено не поемат ангажимент.

Това е така защото те имат много изисквания, които не е оправдано да бъдат покрити за малки заеми с кратък период за връщане.

Кредит до заплата – колкото и когато е нужно.

Удобството на кредит до заплата е, че може да бъде заявен винаги когато имате нужда от финансови средства, които да закърпят семейния бюджет. Често се случва поради непредвидени разходи заплатата да не ви стигне. Следващата е прекалено далеч, а всеки има нужда от джобни. Ето защо в такива моменти, вместо да се тормозите може да се обърнете към приятеля, който никога няма да ви изостави – кредитната компания.

Кредит до заплата – изисквания

За тегленето на кредит до заплата няма специални изисквания. Единствено е необходимо да сте пълнолетен български гражданин, с валидна лична карта. Заявка може да направите както лично в офис на фирмата, така и по телефона или онлайн. Няма нужда от предварително записване на час или да отсъствате от работа. За 5 минути кандидатствате и съвсем скоро получавате одобрение и парите се превеждат по сметката ви още същият ден. Тази процедура може да се проведе навсякъде, дори докато сте на почивка или на гости при баба на село. Спешната нужда от пари може да ви застигне навсякъде. За това не забравяйте кой може да ви подкрепи в този момент.

Кредит до заплата изплащане или рефинансиране?

Докато правите заявката вие определяте не само размера на сумата, но и срокът за връщане. Обикновено той е съобразен с датата на която получавате заплатата си и падежната дата е след нея. Ако обаче сметнете, че имате необходимост от още финансови средства, а датата за погасяване на кредита предстои може да рефинансирате. Опцията е много удобна тъй като теглейки по-голям кредит до заплата ще покрие настоящият кредит и ще ви останат средства, с които да разполагате след това. Така реално изчиствате дълга по първият заем и удължавате периода за изплащане на новият. Оставате с чисто кредитно минало и отваряте врати през себе си за нови предизвикателства.

         
Оценка: 4.8 / 5 (231 oценка)

Home » Кредит до заплата