Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:29


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит до минути с лошо ЦКР

Кредит до минути с лошо ЦКР

Кредит до минути с лошо ЦКР – какви потребности удовлетворява услугата?

Услугата „Кредит до минути с лошо ЦКР“ удовлетворява два основни типа потребности. Първият тип са потребностите на хората, които не могат да се похвалят с особено добра кредитна история и съответно опциите им за кандидатстване за банкови заеми са доста ограничени. Благодарение на услугата „Кредит до минути с лошо ЦКР“ те могат да получат необходимите им финансови средства, без да е нужно да търсят поръчители или друг вид гаранция за кредита. От друга страна, кредит до минути с лошо ЦКР отговаря и на спешната нужда от пари на някои потребители. Обикновено тази нужда е свързана с покриването на текущи разходи или задължения, които не могат по никакъв начин да бъдат отложени във времето.

Кредит до минути с лошо ЦКР – какви са конкретните условия?

Предлагаме ви две опции за кредит до минути с лошо ЦКР. Първата е свързана с вземането на своеобразен заем до заплата, чиято сума може да бъде от 50 до 1000 лв, а срокът за връщане варира от 5 до 45 дни. Конкретните условия, при които ще вземете въпросния заем до заплата, зависят и от точния размер на необходимата ви сума. Бихте могли също така да усвоите заем на вноски. При тази опция за бързи кредит до минути с лошо ЦКР имате право да избирате измежду суми между 400 и 5000 лв, като срокът за връщане трябва да бъде от 2 до 12 месеца.

Кредит до минути с лошо ЦКР – максимално удобство за клиента

Процедурите по кандидатстване и одобрение за кредит до минути с лошо ЦКР са изключително опростени и гарантират максимално удобство за клиента. Всичко, което трябва да направите в етапа на кандидатстване, е да попълните и изпратите кратка онлайн форма, както и да изпълните инструкциите от получения впоследствие СМС/имейл. Отговор ще получите в рамките на 10 минути, а ако всичко е наред с кандидатурата ви, желаната сума ще бъде преведена по вашата сметка още на същия ден.

При проблеми с връщането на взетия кредит до минути с лошо ЦКР, бихте могли да поискате удължаване срока на съответния кредит. Имайте предвид обаче, че за всяко удължаване на срока се заплаща допълнителна такса. За удължаване със 7 дни таксата е 10%, за 15 дни – 20%, а за 30 дни – 35%. Ако пък сте избрали да  усвоите кредит до минути с лошо ЦКР на вноски, трябва да погасявате вноските на определените в погасителния план дати. 

         
Оценка: 4.5 / 5 (470 oценка)

Home » Кредит до минути с лошо ЦКР