Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:56


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит до 20000 с лошо ЦКР

Кредит до 20000 с лошо ЦКР

Кредит до 20000 с лошо ЦКР – какви са преимуществата за клиента?

Услугите от категория „Кредит до 20000 с лошо ЦКР“ са все по-популярни и търсени в сферата на бързите кредити. Редица са преимуществата, които тези услуги носят за вас като клиенти. От една страна те са достъпни за значително по-широк кръг от потребители в сравнение с банковите кредити, при които изискванията по отношение на кредитната история са доста стриктни. От друга, кредит до 20000 с лошо ЦКР ви дава възможност да получите достатъчно голяма по размер сума, за да покриете напълно своите текущи разходи или неотложни задължения.

Кредит до 20000 с лошо ЦКР – кои са най-използваните типове услуги от тази категория?

Когато става въпрос за категория „Кредит до 20000 с лошо ЦКР“, потребителите залагат най-често на два типа услуги – бърз заем до заплата и заем на вноски. Първият тип са бързи кредити с по-малки суми и максимално кратки периоди за връщане. Ние ви предлагаме заем до заплата с размер от 50 до 1000 лева и срок на връщане от 5 до 45 дни. Ако пък се нуждаете от по-големи суми или от по-дълъг период от време за връщането им, е по-добре да се насочите към заем на вноски. При нас можете да кандидатствата за заем на вноски с размер на сумата между 400 и 5000 лева, както и срок на връщане между 2 и 12 месеца. 

Кредит до 20000 с лошо ЦКР – относно последващото изплащане   

Когато вземате кредит до 20000 с лошо ЦКР, винаги трябва да мислите и за неговото изплащане. Съобразете конкретната сума на кредита, както и сроковете за погасяването му, които заявявате, с вашата платежоспособност и финансови възможности. Хубаво е също така определените дати за погасяване да имат връзка с датите, на които получавате своята заплата или редовни доходи. По този начин ще бъдете сигурни, че съответният кредит до 20000 с лошо ЦКР ще бъде изплатен коректно и навременно.

Докато изплащате взетия кредит до 20000 с лошо ЦКР, спазвайте необходимата финансова дисциплина и отговорност, за да нямате никакви проблеми или затруднения. Ако все пак възникнат непредвидени обстоятелства, които не ви позволяват да върнете кредита в уговорения срок, поискайте удължаване на срока. Срокът на кредит до 20000 с лошо ЦКР може да бъде удължен със 7, 15 или 30 дни. При тези варианти обаче ще трябва да заплатите допълнителна такса от съответно 10%, 20% или 35%. А в случай, че сте усвоили кредит до 20000 с лошо ЦКР на вноски, трябва да спазвате определените в погасителния план дати за отделните вноски.       

         
Оценка: 4.8 / 5 (212 oценка)

Home » Кредит до 20000 с лошо ЦКР