Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит дск

Кредит дск

Кредит ДСК – какво трябва да знаете за кредитните услуги на банката?

Кредитните услуги са важна част от цялостното портфолио на Банка ДСК. Основна цел на банковата институция е посредством услугите за кредит ДСК да удовлетвори нуждите от финансова подкрепа на максимално широк кръг от потребители. Затова и въпросните услуги непрекъснато се развиват и модернизират с оглед оптимално отговаряне на тенденциите на пазара и на непрекъснато променящите се изисквания на съвременния човек. В следващия абзац ще изведем главните посоки на развитие и модернизиране, които се оформят при въпросните услуги.

По традиция при кредитните услуги на банките преобладават мудността и бюрократичността. Често се налага потребителите да представят купища документи в рамките на процедурите по кандидатстване, както и да чакат седмици наред, за да бъдат одобрени и да получат желаната сума. Банка ДСК се опитва да промени това чрез по-висока степен на дигитализация на своите кредитни услуги и опростяване на процедурите по кандидатстване и одобрение. Вече са налице опции за кредит ДСК, който се отпуска само срещу лична карта и във възможно най-кратки срокове.

Разновидности на кредит ДСК

Както вече отбелязахме в самото начало на текста, Банка ДСК се стреми да направи кредитните си услуги достъпни за максимално широк кръг от потребители. Поради тази причина в нейното портфолио са налични множество видове и разновидности кредит ДСК. Започвайки от стандартен потребителски кредит и стигайки до кредити, предназначени за специфичните нужди на точно определени потребителски групи. Примери за последното са предлаганите от банката студентски кредити, кредити за пенсионери, кредити за практикуващи свободни професии и т. н.

При наистина спешна нужда от финансови средства бихте могли да кандидатствате за бърз кредит ДСК. При този тип кредит ще ви е нужно да представите само и единствено лична карта, за да кандидатствате. А най-хубавото е, че е напълно възможно да получите парите по своята сметка в рамките на час. Банковата институция предлага и добри опции за собствениците на бизнеси. Опции, които ще им позволят да покрият текущи бизнес разходи, да стабилизират фирмата си във финансов аспект, както и да направят инвестиция в стоки или оборудване.

Кредит ДСК – полезни съвети и практики

Когато става въпрос за вземане на кредит ДСК, винаги разглеждайте внимателно всички налични оферти и преценявайте коя е най-удачната от гледна точка на вашите нужди и интереси. Ако например сте студент, пенсионер или пък практикувате някаква свободна професия, би било добре да прегледате конкретните оферти, насочени към вашата потребителска група. Все пак тези оферти са съобразени със специфичните нужди и лайфстайл на хората от съответните потребителски групи и е твърде верояно да отговорят оптимално на техните изисквания.

Също така обърнете внимание на това каква сума на вземания кредит ДСК би била най-подходяща за вас. Твърде малките суми съвсем естествено няма да отговорят пълноценно на вашите нужди, но пък прекалено големите такива биха могли да ви създадат затруднения при последващото погасяване. Така че е от значение да се открие оптималният баланс между двете. След като откриете този баланс и вземете нужния ви кредит, ви остава единствено да бъдете финансово дисциплинирани и отговорни, и да погасявате коректно и навременно всички вноски по кредита.

         
Оценка: 4.8 / 5 (515 oценка)

Home » Кредит дск