Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит за жилище

Кредит за жилище

Кредит за жилище – същност

Кредит за жилище наричаме кредит, който се отпуска на потребителя с цел придобиване на собствеността върху определен жилищен имот. В зависимост от условията на съответната банка или финансова институция, посредством такъв тип кредит биха могли да бъдат закупени разнообразни имоти. В това число вече готови и обзаведени къщи и апартаменти, имоти в процес на строеж, гаражи, работни помещения и дори поземлени имоти. От вас зависи да прецените какъв точно тип имот ви трябва и на тази база да изберете подходящата за вас оферта за кредит.

Услугата Кредит за жилище се използва най-вече от младите, активни и работещи хора, чийто живот се променя с висока динамика. Става въпрос за работещи хора, които искат да се изнесат от дома на родителите си и да бъдат житейски независими. Както и за млади семейства, които желаят да си купят нов дом, където да отглеждат своите деца. Благодарение на този кредит можете да получите необходимите средства, с които да реализирате мечтата си.

Кредит за жилище – предимства

Най-важното преимущество на услугата Кредит за жилище е възможността посредством нея да се получат доста големи по своя размер суми. Суми, които няма как работещите хора да съберат от редовните си доходи. Суми, които ще им позволят да направят една изключително значима инвестиция в своето бъдеще. И не на последно място, суми, които няма да им се налага да връщат наведнъж, а ще го правят посредством отделни вноски, разпределени на равномерни периоди във времето.

Друго преимущество на услугата Кредит за жилище, което трябва да отбележим, са дългите срокове за погасяване. Един жилищен кредит може да бъде изплащан 15, 20, 25 или дори повече години. Това дава възможност месечните вноски да са със сравнително малки размери и да отговарят напълно на доходите и финансовите възможности на конкретния човек. Оттам нататък си зависи от самия човек да умее да управлява разумно своите финанси и да не позволи да възникне проблем в процеса по погасяване на кредита.

Кредит за жилище – полезни съвети

Основният съвет, който бихме могли да дадем на потребителите, използващи услугата Кредит за жилище, е да бъдат достатъчно дисциплинирани и отговорни във финансов аспект. Съобразявайте всички свои разходи с датите и размерите на вноските по взетия Кредит за жилище, и не правете никакви излишни покупки, които е възможно да ви оставят временно „на червено“. Ако все пак възникне извънредна и непредвидена ситуация, заради която да не можете да погасите навреме определена вноска, би било най-добре да прибегнете към нейното рефинансиране.

Предлагаме ви изгодни оферти, благодарение на които бихте могли без никакъв проблем да рефинансирате дадена вноска от своя жилищен кредит. Първата ни такава оферта е за бърз кредит до заплата, като при нея отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. В случай, че ви е нужна по-голяма сума, изберете нашия бърз кредит на месечни вноски. При него вече сумите са от 400 до 5000 лева, а сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.7 / 5 (347 oценка)

Home » Кредит за жилище