Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит инс

Кредит инс

Кредит Инс – бързина

Кредит Инс е фирма, предлагаща на своите клиенти услуги, свързани с отпускане на бързи кредити. Бързи кредити, които биха удовлетворили напълно нуждите и изискванията на съвременния човек. Сред най-важните преимущества на въпросните кредити са максимално улеснените и опростени процедури за кандидатстване и одобрение. Процедури, благодарение на които кредитните услуги на компанията са подходящи и за потребители, имащи наистина спешна нужда от финансови средства – за покриване на текущи разходи, за погасяване на неотложни задължения и т. н.

Услугите на Кредит Инс гарантират на потребителя, че ще може да получи необходимите му средства във възможно най-кратки срокове. Създаден е лесен и удобен механизъм за кандидатстване за желания кредит изцяло онлайн. След подаване на заявката, в повечето случаи тя се разглежда от кредитора в рамките на минути. Веднага се изпраща отговор на потребителя, от който той разбира дали е одобрен или не. А ако е одобрен, би могъл да получи парите по своята сметка още на същия ден.

Кредит Инс – без утежняващи условия

Друго преимущество на услугите на Кредит Инс е, че дават възможност на потребителя да кандидатства за желания от него кредит без излишни усложнения или утежняващи условия. Няма нужда да предоставяте на кредитора удостоверение от работодател и още редица документи, доказващи личните ви доходи. За кандидатстване е необходима само лична карта и нищо повече. Забравете напълно за тромавите банкови процедури, които са съпроводени с голям стрес за клиента и изкарване на купища документи от негова страна.

Банките обикновено изискват и намирането на поръчител по кредита, особено когато става въпрос за хора с недостатъчна или недобра кредитна история. Това кара потребителите да се чувстват доста некомфортно, налагайки се да споделят за финансовите си проблеми със своите близки и приятели, както и да ги молят да им станат поръчители. Избирайки услугите за бързи кредити на Кредит Инс, ще успеете да си спестите подобен дискомфорт. Кредиторът не изисква от своите клиенти наличието на поръчители, за да бъдат одобрени за желаните кредити.

Кредит Инс – съвети и полезна информация

Завършваме с информация и съвети, които биха могли да ви послужат, ако възнамерявате да кандидатствате за услугите за бързи кредити на Кредит Инс. Нужно е да обърнете сериозно внимание на избора на сумата на кредита, за който ще кандидатствате. Балансът по отношение на този аспект е изключително важен. Избраната от вас сума не бива да е нито твърде малка – все пак трябва да ви послужи за покриване на настоящите ви разходи и задължения, нито пък прекалено голяма – не забравяйте, че трябва да я връщате впоследствие.

От съществено значение е също така вашето потребителско поведение в рамките на периода, определен за погасяване на взетия от Кредит Инс заем. Трябва да бъдете достатъчно отговорни и да преценявате внимателно всяка покупка или разход, който правите. Избягвайте излишните покупки, от които реално нямате нужда и само натоварват личния ви бюджет. Планирайте разходите си така че да имате на разположение достатъчно количество средства за погасяване на своите задължения в рамките на определените за това времеви периоди.

         
Оценка: 4.6 / 5 (258 oценка)

Home » Кредит инс