Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : понеделник 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит лоша кредитна история

Како да добиете кредит со лоша кредитна историја?

Со лоша кредитна историја, како да добиете кредит?
Не е невозможно да се добие кредит со лоша кредитна историја, но може да биде тешко.Дури и со лоша кредитна историја, постојат неколку начини да се земе кредит.За добиване на кредит со лоша кредитна история, еве неколку совети.

1.

Користете го својот имот како залог – Ако имате имот, како што е куќа или стан, може да го користите како залог за кредит. Ова ќе го намали ризикот за кредиторот и ќе ви овозможи да добиете кредит со лоша кредитна историја.

2. Користете го својот автомобил како залог – Ако имате автомобил, може да го користите како залог за кредит. Ова ќе го намали ризикот за кредиторот и ќе ви овозможи да добиете кредит со лоша кредитна историја.

3.

Побарајте помош од пријател или член на семејството – Ако немате имот или автомобил, може да побарате помош од пријател или член на семејството. Ова може да биде во вид на заем или да ви помогне да го земете кредитот.

4. Користете го својот депозит како залог – Ако имате депозит во банка, може да го користите како залог за кредит.

Ова ќе го намали ризикот за кредиторот и ќе ви овозможи да добиете кредит со лоша кредитна историја.

5. Побарајте кредит од онлајн кредитор – Онлајн кредиторите често имаат помеки услови за добивање на кредит, па може да биде полезно да побарате кредит од нив. Но, внимавајте на условите и каматните стапки пред да се одлучите за овој начин на добивање на кредит.

Со овие совети, може да добиете кредит со лоша кредитна историја. Но, внимавајте на условите и каматните стапки пред да се одлучите за добивање на кредит. Важно е да го платите кредитот во рокот и да го подобрите својата кредитна историја за иднина.

Како да подобрите својата кредитна историја?

Како да подобрите својата кредитна историја?

Ако имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да добиете кредит во иднина. Но, има начини да ја подобрите својата кредитна историја. Еве неколку совети за подобрување на кредитната историја:

1.

Платете ги сите задолжувања во рокот – Ако имате задолжувања, важно е да ги платите во рокот. Ова ќе го подобри вашиот кредитен резултат и ќе ви овозможи да добиете кредит во иднина.

2. Избегнувајте нови задолжувања – Ако имате лоша кредитна историја, важно е да избегнувате нови задолжувања. Ова ќе го намали ризикот за кредиторите и ќе го подобри вашиот кредитен резултат.

3.

Платете ги сите рати во рокот – Ако имате кредит, важно е да ги платите сите рати во рокот. Ова ќе го подобри вашиот кредитен резултат и ќе ви овозможи да добиете кредит во иднина.

4. Избегнувајте да го прекорачите лимитот на кредитната картичка – Ако имате кредитна картичка, важно е да избегнувате да го прекорачите лимитот.

Ова ќе го намали ризикот за кредиторите и ќе го подобри вашиот кредитен резултат.

5. Проверувајте ја својата кредитна историја – Важно е да го проверувате својот кредитен резултат и да ги исправите сите грешки. Ова ќе го подобри вашиот кредитен резултат и ќе ви овозможи да добиете кредит во иднина.

Со овие совети, може да го подобрите својот кредитен резултат и да добиете кредит во иднина. Но, важно е да ги следите советите и да го платите кредитот во рокот. Ова ќе го подобри вашиот кредитен резултат и ќе ви овозможи да добиете кредит во иднина.

Кои се најчестите грешки при земање на кредит со лоша кредитна историја?

Кои се најчестите грешки при земање на кредит со лоша кредитна историја?

Кога имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да добиете кредит. Но, дури и кога го земате кредитот, може да направите грешки кои ќе го уште посакуваат вашиот кредитен резултат. Еве неколку најчести грешки при земање на кредит со лоша кредитна историја:

1.

Земање на кредит со висока каматна стапка – Кога имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да земете кредит со ниска каматна стапка. Но, земањето на кредит со висока каматна стапка може да ви донесе уште повеќе проблеми во иднина.

2. Земање на кредит со долг рок на отплата – Кога земате кредит со лоша кредитна историја, може да биде тешко да го земете кредитот со краток рок на отплата. Но, земањето на кредит со долг рок на отплата може да ви донесе уште повеќе проблеми во иднина.

3.

Земање на повеќе кредити – Кога имате лоша кредитна историја, земањето на повеќе кредити може да ви донесе уште повеќе проблеми. Важно е да го платите едниот кредит пред да земете друг.

4. Не проверување на условите на кредитот – Кога земате кредит со лоша кредитна историја, важно е да ги проверите условите на кредитот.

Ова ќе ви помогне да избегнете кредити со високи каматни стапки и долг рок на отплата.

5. Не плаќање на ратите во рокот – Кога земате кредит со лоша кредитна историја, важно е да ги платите сите рати во рокот. Не плаќањето на ратите во рокот може да ви донесе уште повеќе проблеми во иднина.

Со избегнување на овие грешки, може да го подобрите својот кредитен резултат и да добиете кредит во иднина. Но, важно е да ги следите советите и да го платите кредитот во рокот. Ова ќе го подобри вашиот кредитен резултат и ќе ви овозможи да добиете кредит во иднина.

         
Оценка: 4.9 / 5 (600 oценка)

Home » Кредит лоша кредитна история