Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : 8:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит от дск

Како да добиете кредит од ДСК?

Како да добиете кредит од ДСК?

ДСК е една од најголемите банки во Бугарија која нуди различни видови на кредити. Доколку сте заинтересирани да добиете кредит од ДСК, прво што треба да направите е да го посетите нивниот веб-сајт или да отидете во нивната најблиска филијала.

Кога ќе го посетите нивниот веб-сајт, ќе забележите дека има многу различни видови на кредити кои ги нудат. Треба да изберете кој вид на кредит ви одговара најдобро и да го кликнете на копчето „Аплицирај“.

Откако ќе го кликнете на копчето „Аплицирај“, ќе бидете пренасочени кон формулар за аплицирање.

Треба да го пополните формуларот со вашите лични податоци и да го прикачите документот кој го бараат.

Откако ќе го пополните формуларот, треба да го испратите на ДСК за да го проценат вашето барање.

Обично, процесот на проценка на барањето трае околу 24 часа.

Кога ќе го одобрат вашето барање, ќе бидете контактирани од страна на ДСК за да ви го објаснат процесот на добивање на кредитот.

Во целост, процесот на добивање на кредит од ДСК е многу едноставен и брз. Со само неколку кликања, можете да го аплицирате вашето барање за кредит и да го добиете во рок од неколку дена.

Услови за кредит од ДСК

Услови за кредит од ДСК

ДСК е банка која нуди различни видови на кредити со различни услови. За да добиете кредит од ДСК, мора да исполнувате неколку услови.

Првиот услов е да имате стабилни приходи. ДСК ќе го проценува вашето барање за кредит врз основа на вашиот приход.

Ако имате стабилни приходи, шансите да ви биде одобрен кредитот се поголеми.

Вториот услов е да имате добра кредитна историја. ДСК ќе провери вашата кредитна историја за да види дали имате некои неплатени долгови или забелешки. Ако имате лоша кредитна историја, шансите да ви биде одобрен кредитот се намалуваат.

Третиот услов е да имате добра работна историја. ДСК ќе провери колку долго сте работеле во вашата тековна работа и колку често сте менувале работи. Ако имате добра работна историја, шансите да ви биде одобрен кредитот се зголемуваат.

Четвртиот услов е да имате добра кредитна способност.

ДСК ќе провери колку долго сте биле во вашата тековна адреса и дали имате други кредити или заеми. Ако имате добра кредитна способност, шансите да ви биде одобрен кредитот се зголемуваат.

Во целост, условите за кредит од ДСК се прости и лесни за исполнување. Ако ги исполнувате сите услови, шансите да добиете кредит од ДСК се поголеми. Но, треба да имате во предвид дека ДСК ќе го проценува вашето барање за кредит врз основа на повеќе фактори, па затоа не е секогаш гарантирано дека ќе ви биде одобрен кредитот.

Предности на кредитот од ДСК

Предности на кредитот од ДСК

Кредитот од ДСК има многу предности. Првата предност е дека ДСК нуди конкурентни каматни стапки. Каматните стапки на кредитите од ДСК се многу ниски, што значи дека ќе плаќате помалку пари за кредитот во долгорочна перспектива.

Втората предност е дека ДСК нуди различни видови на кредити.

ДСК има кредити за автомобили, кредити за станови, лични кредити и многу други. Ова значи дека можете да изберете кредит кој одговара на вашите потреби.

Третата предност е дека ДСК има лесен процес на аплицирање за кредит. Можете да го аплицирате кредитот од ДСК преку нивниот веб-сајт или да отидете во нивната најблиска филијала.

Процесот на аплицирање е многу едноставен и брз.

Четвртата предност е дека ДСК има добра услуга на клиенти. Ако имате било какви прашања или проблеми со кредитот, може да се обратите до нивната услуга на клиенти за помош.

Петтата предност е дека ДСК има добра репутација.

ДСК е една од најголемите банки во Бугарија и има добра репутација во финансиската индустрија. Ова значи дека можете да им верувате на ДСК за да ви го обезбеди кредитот.

Во целост, кредитот од ДСК има многу предности. Ако сте заинтересирани да добиете кредит, треба да го разгледате ДСК како една од опциите. Кредитот од ДСК е лесен за аплицирање, има конкурентни каматни стапки и има добра услуга на клиенти.

         
Оценка: 4.8 / 5 (591 oценка)

Home » Кредит от дск