Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:46


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит пощенска банка

Како да добиете Кредит пощенска банка?

Кредит пощенска банка е една од најпопуларните финансиски услуги во Бугарија. Овој кредит е достапен за сите граѓани на Бугарија, кои имаат редовни приходи и исполнуваат одредени услови. Во овој одел ќе ви објасниме како да добиете Кредит пощенска банка и кои се предностите на овој кредит.

Как да получите кредит от пощенската банка?

Първата стъпка за получаване на кредит от пощенската банка е да посетите най-близката филиал на пощенската банка.

Таму ќе ви бидат дадени информации за условите за добивање на кредитот и ќе ви биде понуден калкулатор за кредит. Калкулаторот ќе ви помогне да го пресметате износот на месечните рати и да го одредите периодот на отплата на кредитот.

Откако ќе го пресметате износот на кредитот и периодот на отплата, следниот чекор е да го пополните апликацискиот образец. Во образецот ќе треба да го наведете износот на кредитот, периодот на отплата, како и информации за вашиот приход и расход.

По пополнувањето на образецот, ќе треба да го прикачите соодветните документи, како што се лична карта, потврда за приход и потврда за работно место.

Откако ќе го прикачите образецот и документите, вашата апликација ќе биде прегледана од страна на банката. Ако вашата апликација е одобрена, ќе бидете известени за тоа и ќе можете да го добиете кредитот.

Какви са предимствата на кредитите, предлагани от пощенската банка?

Финансовите услуги на пощенската банка предлагат множество ползи за гражданите на България. Првата предност е што кредитот е достапен за сите граѓани, кои исполнуваат одредени услови.

Втората предност е што кредитот има ниска каматна стапка, што го прави многу популарен меѓу граѓаните. Третата предност е што кредитот има долг период на отплата, што го прави многу лесен за отплата.

Как да изплатите кредита си в Пощенска банка?

Погасяването на заем от пощенската банка е много удобно и просто. Месечните рати се автоматски одземани од вашата банкарска сметка, што го прави многу лесен за отплата. Ако имате било какви прашања или проблеми со отплатата на кредитот, можете да се обратите на најблискиот филијала на Поштенска банка за помош.

Како да го погасите Кредит пощенска банка?

Кога ќе добиете Кредит пощенска банка, следниот чекор е да го погасите кредитот. Погасувањето на кредитот е многу важен процес, бидејќи тоа ќе ви помогне да го избегнете дополнителниот трошок на каматите и да го одржите вашиот кредитен рекорд во добра состојба.

Како да го погасите Кредит пощенска банка?

Отплатата на заем од Пощенската банка е многу удобна и едноставна. Месечните рати се автоматски одземани од вашата банкарска сметка, што го прави многу лесен за отплата. Од вас се бара само да имате доволно средства на вашата банкарска сметка за да се погасат месечните рати.

Ако имате проблеми со погасувањето на кредитот, можете да се обратите на најблискиот филијала на Поштенска банка за помош.

Таму ќе ви бидат дадени совети и препораки за тоа како да го погасите кредитот и како да го избегнете дополнителниот трошок на каматите.

Кои се начините за погасување на заемот од Поштенската банка?

Има неколку начини за погасување на заем од Поштенска банка. Првиот начин е да го погасите кредитот преку банкарска сметка. Месечните рати се автоматски одземани од вашата банкарска сметка, што го прави многу лесен за отплата.

Вториот начин е да го погасите кредитот на банкарскиот шалтер. Ова е многу лесен начин за погасување на кредитот, бидејќи можете да го направите во било која филијала на Поштенска банка.

Третиот начин е да го погасите кредитот преку интернет. Можете да го направите ова преку онлајн банкарство или преку мобилно банкарство.

Важно е да го погасите кредитот во рокот на отплата, бидејќи тоа ќе ви помогне да го избегнете дополнителниот трошок на каматите и да го одржите вашиот кредитен рекорд во добра состојба.

Кои се предностите на Кредит пощенска банка?

Кредит пощенска банка е еден од најпопуларните кредити во Бугарија. Овој кредит има многу предности, кои го прават многу популарен меѓу граѓаните на Бугарија.

Кои се предностите на Кредит пощенска банка?

Главната предност на оваа финансиска услуга е што е достапна за сите граѓани на Бугарија, кои исполнуваат одредени услови.

Ова значи дека сите граѓани на Бугарија имаат можност да го добијат овој кредит, без разлика на нивната финансиска состојба.

Втората полза на финансиските услуги на Поштенската банка е ниската каматна стапка на заемот. Ова значи дека кредитот е многу евтин и го прави многу популарен меѓу граѓаните на Бугарија.

Една од големите предности на финансиските услуги на Поштенската банка е тоа што кредитите имаат долг период на отплата. Ова значи дека можете да го отплатите кредитот во период од неколку години, што го прави многу лесен за отплата.

Четвртата предност на оваа финансиска услуга е што кредитот има многу лесни услови за добивање.

Ова значи дека можете да го добиете кредитот со многу малку напор и време.

Петтата предност на оваа финансиска услуга е што кредитот има многу лесни услови за погасување. Месечните рати се автоматски одземани од вашата банкарска сметка, што го прави многу лесен за отплата.

Како да добиете заем од поштенската банка?

За да го добиете Кредит пощенска банка, треба да го посетите најблискиот филијала на Поштенска банка.

Таму ќе ви бидат дадени информации за условите за добивање на кредитот и ќе ви биде понуден калкулатор за кредит. Калкулаторот ќе ви помогне да го пресметате износот на месечните рати и да го одредите периодот на отплата на кредитот.

Откако ќе го пресметате износот на кредитот и периодот на отплата, следниот чекор е да го пополните апликацискиот образец. Во образецот ќе треба да го наведете износот на кредитот, периодот на отплата, како и информации за вашиот приход и расход.

Откако ќе го прикачите образецот и документите, вашата апликација ќе биде прегледана од страна на банката. Ако вашата апликација е одобрена, ќе бидете известени за тоа и ќе можете да го добиете кредитот.

         
Оценка: 4.9 / 5 (194 oценка)

Home » Кредит пощенска банка