Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит по втория начин

Како да добиете кредит по втория начин?

Кредит по втория начин е една од најпопуларните опции за добивање на кредити во Бугарија. Оваа опција е погодна за луѓе кои не можат да добијат кредит од банките поради ниската им кредитна историја или поради други причини. Во овој чланок ќе ви објасниме како да добиете кредит по втория начин, како и предностите и недостатоците на оваа опција.

Исто така, ќе ви дадеме некои совети за избегнување на проблеми со кредитот по втория начин.

Како да добиете кредит по втория начин?

Добивањето на кредит по втория начин е многу едноставно. Се што треба да направите е да се обратите до кредитен посредник или до компанија која нуди кредити по втория начин. Овие компании имаат различни услови за добивање на кредит, но најчесто потребно е да имате стален извор на приходи и да сте стари над 18 години.

Кога ќе се обратите до кредитен посредник или до компанија која нуди кредити по втория начин, ќе треба да го пополните апликацискиот формулар и да го прикачите документот за идентификација и документот за приходите. Потоа, компанијата ќе го проценува вашето барање и ќе ви ја понуди најдобрата понуда за кредит.

Предности и недостатоци на кредитот по втория начин

Кредитот по втория начин има многу предности, но и некои недостатоци.

Една од главните предности е што оваа опција е достапна за луѓе со ниска кредитна историја или со други проблеми со добивање на кредит од банките. Исто така, кредитот по втория начин е многу брз и едноставен за добивање.

Но, кредитот по втория начин има и некои недостатоци. Еден од главните недостатоци е што каматните стапки за овој вид на кредити се многу повисоки од каматните стапки за кредитите од банките.

Исто така, некои компании кои нудат кредити по втория начин можат да имаат скриени трошоци и услови кои можат да бидат штетни за заемателите.

Како да избегнете проблеми со кредитот по втория начин?

За да избегнете проблеми со кредитот по втория начин, треба да бидете внимателни при изборот на компанијата која ќе ви го нуди кредитот. Треба да проверите дали компанијата е лиценцирана и регистрирана, како и да проверите нивната репутација. Исто така, треба да го прочитате договорот за кредитот внимателно и да го разберете секој услов и трошок пред да го потпишете. Ако имате било какви прашања или недоумици, треба да се обратите до компанијата и да ги разјасните пред да го потпишете договорот.

Предности и недостатоци на кредитот по втория начин

Предности и недостатоци на кредитот по втория начин

Како што веќе споменавме, кредитот по втория начин има многу предности, но и некои недостатоци. Една од главните предности е што оваа опција е достапна за луѓе со ниска кредитна историја или со други проблеми со добивање на кредит од банките.

Ова значи дека луѓето кои не можат да добијат кредит од банките можат да добијат кредит по втория начин и да го исполнат својот финансиски потреби.

Исто така, кредитот по втория начин е многу брз и едноставен за добивање. Кога ќе се обратите до компанијата која нуди кредит по втория начин, ќе добиете одговор во рок од неколку часа или денови. Ова значи дека можете брзо да го исполните својот финансиски потреби.

Но, кредитот по втория начин има и некои недостатоци.

Еден од главните недостатоци е што каматните стапки за овој вид на кредити се многу повисоки од каматните стапки за кредитите од банките. Ова значи дека ќе плаќате повеќе пари за кредитот по втория начин од колку би плателе за кредит од банката.

Исто така, некои компании кои нудат кредити по втория начин можат да имаат скриени трошоци и услови кои можат да бидат штетни за заемателите.

Затоа е многу важно да го прочитате договорот за кредитот внимателно и да го разберете секој услов и трошок пред да го потпишете. Треба да бидете внимателни и да изберете компанија која е лиценцирана и регистрирана и има добра репутација.

Во секој случај, пред да одлучите да земете кредит по втория начин, треба да го разгледате вашиот финансиски статус и да одлучите дали оваа опција е најдобрата за вас. Треба да го прочитате договорот за кредитот внимателно и да го разберете секој услов и трошок пред да го потпишете. Ако имате било какви прашања или недоумици, треба да се обратите до компанијата и да ги разјасните пред да го потпишете договорот.

Како да избегнете проблеми со кредитот по втория начин?

Како да избегнете проблеми со кредитот по втория начин?

Кредитот по втория начин може да биде многу корисен, но и може да предизвика проблеми ако не сте внимателни. Затоа, е важно да знаете како да избегнете проблеми со кредитот по втория начин.

Првата ствар која треба да ја направите е да изберете компанија која е лиценцирана и регистрирана и има добра репутација.

Треба да проверите нивната репутација и да разговарате со други луѓе кои веќе имаат користено нивните услуги. Така ќе можете да добиете идеја за тоа како функционира компанијата и дали има скриени трошоци и услови.

Исто така, треба да го прочитате договорот за кредитот внимателно и да го разберете секој услов и трошок пред да го потпишете. Треба да бидете внимателни и да проверите дали има скриени трошоци и услови кои можат да бидат штетни за заемателите.

Ако имате било какви прашања или недоумици, треба да се обратите до компанијата и да ги разјасните пред да го потпишете договорот.

Од друга страна, треба да го разгледате вашиот финансиски статус и да одлучите дали кредитот по втория начин е најдобрата опција за вас. Треба да знаете колку пари ви требаат и колку пари можете да платите назад.

Треба да бидете реални и да не земате повеќе пари од колку што можете да платите назад.

Исто така, треба да го плаќате кредитот на време. Ако не го плаќате на време, може да имате проблеми со каматните стапки и со дополнителните трошоци. Затоа, треба да го плаќате кредитот на време и да го избегнете проблемот со закаснување на плаќањето.

Во секој случај, кредитот по втория начин може да биде многу корисен, но и може да предизвика проблеми ако не сте внимателни. Затоа, треба да изберете компанија која е лиценцирана и регистрирана и има добра репутација, да го прочитате договорот за кредитот внимателно и да го плаќате кредитот на време.

         
Оценка: 4.9 / 5 (353 oценка)

Home » Кредит по втория начин