Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:53


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит при лоша кредитна история

Како да добиете кредит при лоша кредитна история?

Кредит при лоша кредитна история може да биде тешко да се добие, но тоа не е невозможно. Во овој оделок, ќе ги разгледаме некои од опциите кои можете да ги искористите за да добиете кредит при лоша кредитна историја.

1.

Како да добиете кредит при лоша кредитна история?

Кога имате лоша кредитна историја, банките и другите кредитни институции можат да бидат многу опрезни да ви дадат кредит. Но, постојат некои опции кои може да ги искористите за да добиете кредит, вклучувајќи:

– Кредити со залог: Ова е опција каде што ќе морате да дадете нешто како залог за да добиете кредит. Ова може да биде нешто како автомобил, недвижнина или друга вредност.

Банките и кредитните институции ќе го користат залогот како гаранција дека ќе го вратите кредитот. Ако не го вратите кредитот, залогот ќе биде конфискуван.
– Кредити со поручници: Ова е опција каде што ќе треба да имате поручник кој ќе го гарантира вашиот кредит.

Поручникот ќе биде одговорен за враќањето на кредитот ако вие не можете да го направите. Ова може да биде тешко да се најде, но ако имате пријател или член на семејството кој е спремен да ви помогне, ова може да биде опција за вас.
– Кредити за лоши кредитни истории: Некои кредитни институции нудат кредити за луѓе со лоши кредитни истории. Овие кредити можат да имаат повисоки каматни стапки и да бидат помалку флексибилни, но тоа може да биде опција за луѓе кои не можат да ги добијат стандардните кредити.

Секако, кога ќе бидете во потрага за кредит при лоша кредитна историја, важно е да бидете реални за вашите можности да го вратите кредитот. Не земајте кредит кој што не можете да го вратите, бидејќи тоа може да ви донесе уште повеќе проблеми со вашата кредитна историја.

Кои се опциите за кредитирање при лоша кредитна история?

2. Кои се опциите за кредитирање при лоша кредитна история?

Кога имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да ги добиете стандардните кредити.

Но, постојат некои опции кои можете да ги искористите за да добиете кредит при лоша кредитна историја. Некои од опциите вклучуваат:

– Кредитни картички за лоши кредитни истории: Некои кредитни институции нудат кредитни картички за луѓе со лоши кредитни истории. Овие картички можат да имаат повисоки каматни стапки и да бидат помалку флексибилни, но тоа може да биде опција за луѓе кои не можат да ги добијат стандардните кредити.

Важно е да бидете внимателни со користењето на кредитната картичка, бидејќи неправилното користење може да го уште посакува вашиот кредитен резултат.
– Потрошувачки кредити: Ова е кредит кој што можете да го користите за купување на стоки и услуги. Овие кредити можат да имаат повисоки каматни стапки и да бидат помалку флексибилни, но тоа може да биде опција за луѓе кои не можат да ги добијат стандардните кредити.

Важно е да бидете внимателни со користењето на потрошувачкиот кредит, бидејќи неправилното користење може да го уште посакува вашиот кредитен резултат.
– Кредити за консолидација на долгови: Ова е опција каде што ќе можете да ги обедините вашите долгови во еден кредит. Ова може да биде корисно за луѓе со лоши кредитни истории, бидејќи може да го олесни процесот на враќање на долговите. Ова може да биде опција за луѓе кои имаат повеќе долгови и се борат да ги вратат сите воедно.

Кога ќе бидете во потрага за кредит при лоша кредитна историја, важно е да бидете внимателни со каматните стапки и условите на кредитот. Важно е да го разберете целиот процес на враќање на кредитот и да бидете сигурни дека можете да го направите тоа.

Како да подобрите својата кредитна историја за подобрување на шансите за добивање на кредит при лоша кредитна историја?

3. Како да подобрите својата кредитна историја за подобрување на шансите за добивање на кредит при лоша кредитна историја?

Ако имате лоша кредитна историја, може да биде тешко да ги добиете стандардните кредити. Но, има начини да ја подобрите својата кредитна историја и да ги подобрите своите шанси за добивање на кредит при лоша кредитна историја.

Некои од начините вклучуваат:

– Враќање на долговите: Ако имате долгови, важно е да ги вратите во временскиот период. Ова може да го подобри вашиот кредитен резултат и да ги подобри шансите за добивање на кредит во иднина. Ако имате проблеми со враќањето на долговите, важно е да контактирате кредитната институција и да ги објасните вашите проблеми.

Можеби ќе можат да ви помогнат со планирање на враќањето на долговите.
– Користење на кредитната картичка со умереност: Користењето на кредитната картичка со умереност може да го подобри вашиот кредитен резултат. Важно е да го враќате секој месец и да не го прекорачувате лимитот на кредитната картичка. Ако имате проблеми со користењето на кредитната картичка, можеби е време да ја замените со дебитната картичка.
– Плаќање на сметките во време: Плаќањето на сметките во време може да го подобри вашиот кредитен резултат.

Важно е да ги плаќате сите сметки во временскиот период, вклучувајќи ги и кредитните рати. Ако имате проблеми со плаќањето на сметките, можеби е време да ги преразгледате вашите трошоци и да ги намалите каде што е можно.

Важно е да бидете посветени на подобрување на вашиот кредитен резултат. Ова може да потрае време, но со посветеност и упорност, може да го подобрите вашиот кредитен резултат и да ги подобрите шансите за добивање на кредит при лоша кредитна историја.

         
Оценка: 4.7 / 5 (477 oценка)

Home » Кредит при лоша кредитна история