Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:58


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит с лошо ЦКР

Кредит с лошо ЦКР

Кредит с лошо ЦКР – същност и значение на услугата

Услугата „Кредит с лошо ЦКР“ е възможност за хората, които нямат особено добра кредитна история да се сдобият с необходимите им финансови средства. „ЦКР“ означава Централен кредитен регистър – мястото, на което се събират всички данни за кредити и заеми, отпускани от банкови и небанкови институции. Потребителите с лошо ЦКР са с доста ограничени опции по отношение на банковите кредити и дори е почти невъзможно да вземат такъв, освен ако не си намерят поръчител или друг вид гаранция за връщането му. Съвсем по друг начин обаче стоят нещата при фирмите за бързи кредити. Повечето сред тях са склонни без никакъв проблем да отпуснат кредит с лошо ЦКР.

Кредит с лошо ЦКР – какви са конкретните условия?

Ако се нуждаете от услугата „Кредит с лошо ЦКР“, бихме могли да ви предложим два основни варианта. Първият е свързан с вземането на заем до заплата от 50 до 1000 лв, със срок за изплащане от 5 до 45 дни. Конкретните условия тук е възможно да варират в зависимост от сумата, от която се нуждаете. И вторият вариант е усвояване на заем на месечни вноски. Предлаганите суми при този вариант са от 400 до 5000 лв, а сроковете за изплащане – от 2 до 12 месеца.

Кредит с лошо ЦКР – за неговото изплащане и дължимите лихви и такси

Предлагаме ви не само кредит с лошо ЦКР, но и такъв, който се отпуска във възможно най-кратки срокове. Ако всичко е наред с кандидатурата ви, тя ще бъде одобрена в рамките на 10 минути след подаване на заявката, а парите ще се преведат на същия ден по вашата сметка. Що се отнася до дължимите лихви и такси, за тях ще бъдете изчерпателно информирани още при избора на сумата и срока за изплащане на съответния кредит с лошо ЦКР. По този начин няма да има никакви изненади за вас и ще можете да си съставите план за погасяване на взетия кредит с лошо ЦКР, който ви устройва в максимална степен.

Ако имате проблеми с изплащането на взетия кредит с лошо ЦКР и не можете да се справите в предвидения за целта срок, можете да поискате удължаване срока на кредита. Вариантите за подобно удължаване са със 7, 15 или 30 дни, като при тях се заплащат допълнителни такси от съответно 10, 20 или 35%. А при усвоен кредит с лошо ЦКР на месечни вноски, трябва да погасявате вноските на определените в погасителния план дати.

         
Оценка: 4.7 / 5 (284 oценка)

Home » Кредит с лошо ЦКР